Sakkunniga och experter vid Juridiska institutionen

Vid Uppsala universitet finns många forskare vars områden är aktuella i samhällsdebatten, inte minst forskare vid Juridiska institutionen, som vi listar här nedan.

Listan är under arbete och kommer att kompletteras. Senast uppdaterad 2022-09-30.


Carl Fredrik Bergström

Professor i Europarätt samt internationell samordnare för forskare och lärare
070-425 07 31
Carl.Fredrik.Bergstrom@jur.uu.se

Nyckelord: Europa, EU, EU-domstolen, rättsstat, grundlag, författningsdomstol, rättighetsskydd, offentlighetsprincipen, internationell politik, europapolitik, finansmarknad, energikris.


​​Docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter
Tfn: 070-972 18 13
E-post: Patrik.Bremdal@jur.uu.se

​Nyckelord:  Grundlagen, riksdagen, regering, kontroll av regering och myndigheter, KU, lagrådet, demokrati, mänskliga rättigheter, myndigheter, ministerstyre, medborgarskap, offentlig maktutövning.


Anna Jonsson Cornell

Professor i komparativ konstitutionell rätt, docent i konstitutionell rätt
018-471 76 61, 072-999 97 72
anna.jonsson_cornell@jur.uu.se

Nyckelord: Akademisk bojkott, sanktioner, akademisk frihet, demokrati, mänskliga rättigheter.


Universitetslektor i offentlig rätt
018-471 74 27
moa.k.dahlin@jur.uu.se

Nyckelord: Vård och medicinsk rätt, tvångsvård, offentlig rätt, psykiatrirätt.


Docent i miljörätt 
018-471 76 45
Yaffa.Epstein@jur.uu.se

Nyckelord:  EU-miljörätt, naturens rättigheter, talerätt, skydd av natur.


Docent i civilrätt, Juridiska institutionen
018-471 71 44
sandra.friberg@jur.uu.se                    

Nyckelord: Brottsoffer, skadestånd, integritet, straffrätt


Universitetslektor i miljörätt
018-471 76 72
maria.forsberg@jur.uu.se

Nyckelord: Klimat-politik och miljöfrågor i bred bemärkelse men mest gröna frågor om skydd av natur, skydd av biologisk mångfald, äganderätt, skogslagstiftning.


Docent och universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt
018-471 76 21 
mikael.hansson@jur.uu.se

Nyckelord: Civilrätt, arbetsrätt.


Professor i förvaltningsrätt
018-471 20 15
lotta.lerwall@jur.uu.se

Nyckelord: Barns rättigheter, skola, barnkonventionsfrågor.


Professor i folkrätt
Rebecca.Stern@jur.uu.se

Nyckelord: Migration och flyktingpolitik, mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter, asyl- och migrationsrätt, samt relationen mellan folkrätt och nationell rätt.


Universitetslektor
santa.slokenberga@jur.uu.se

Nyckelord: Barns rättigheter, medicinsk rätt.


Universitetslektor i konstitutionell rätt
Olof.Wilske@jur.uu.se

Nyckelord: Demokrati och mänskliga rättigheter, liksom vissa frågor kring Nato och säkerhet, valprocessen, riksdag och regering, myndigheter m.m.


Professor i folkrätt
018-471 26 53
inger.osterdahl@jur.uu.se

​Nyckelord: Folkrätt, NATO, försvarspolitik, internationell politik, yttrandefrihet.


Senast uppdaterad: 2022-11-17