Sakkunniga och experter vid Juridiska institutionen

Vid Uppsala universitet finns många forskare vars områden är aktuella i samhällsdebatten, inte minst forskare vid Juridiska institutionen, som vi listar här nedan.

Listan är under arbete och kommer att kompletteras. Senast uppdaterad 2022-12-23.


Svea Andersson
Doktorand i folkrätt
Mobil: 0708-327 486
E-post: svea.andersson@jur.uu.se

Nyckelord: Internationell rymdrätt / International Space Law 


Carl Fredrik Bergström
Professor i Europarätt samt internationell samordnare för forskare och lärare
Mobil: 070-425 07 31
E-post: Carl.Fredrik.Bergstrom@jur.uu.se

Nyckelord: Europa, EU, EU-domstolen, rättsstat, grundlag, författningsdomstol, rättighetsskydd, offentlighetsprincipen, internationell politik, europapolitik, finansmarknad, energikris.


Patrik Bremdal

​​Docent i konstitutionell rätt och lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter
Mobil: 070-972 18 13
E-post: Patrik.Bremdal@jur.uu.se

​Nyckelord:  Grundlagen, riksdagen, regering, kontroll av regering och myndigheter, KU, lagrådet, demokrati, mänskliga rättigheter, myndigheter, ministerstyre, medborgarskap, offentlig maktutövning.


Anna Jonsson Cornell
Professor i komparativ konstitutionell rätt, docent i konstitutionell rätt
Tfn: 018-471 76 61
Mobil: 072-999 97 72
E-post: anna.jonsson_cornell@jur.uu.se

Nyckelord: Akademisk bojkott, sanktioner, akademisk frihet, demokrati, mänskliga rättigheter.


Mattias Dahlberg
Professor i finansrätt (skatterätt)
Mobil: 0730-523 708
E-post: mattias.dahlberg@jur.uu.se

Nyckelord: skatterätt, kapitalskatter, skatteavtal, bostads- och fastighetsbeskattning, miljöskatter, EU-skatterätt, internationell skattekonkurrens, beskattning av fåmansföretag

Kompetensområden: Bostadsmarknaden, segregation och ekonomi, internationell politik, EU och europapolitik, klimatpolitik och miljöfrågor


Moa Kindström Dahlin
Universitetslektor i offentlig rätt
018-471 74 27
moa.k.dahlin@jur.uu.se

Nyckelord: Vård och medicinsk rätt, tvångsvård, offentlig rätt, psykiatrirätt.


Yaffa Epstein
Docent i miljörätt 
018-471 76 45
Yaffa.Epstein@jur.uu.se

Nyckelord:  EU-miljörätt, naturens rättigheter, talerätt, skydd av natur.


Sandra Friberg
Docent i civilrätt, Juridiska institutionen
018-471 71 44
sandra.friberg@jur.uu.se                    

Nyckelord: Brottsoffer, skadestånd, integritet, straffrätt


Maria Forsberg
Universitetslektor i miljörätt
018-471 76 72
maria.forsberg@jur.uu.se

Nyckelord: Klimat-politik och miljöfrågor i bred bemärkelse men mest gröna frågor om skydd av natur, skydd av biologisk mångfald, äganderätt, skogslagstiftning.


Mikael Hansson
Docent och universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt
018-471 76 21 
mikael.hansson@jur.uu.se

Nyckelord: Civilrätt, arbetsrätt.


Lotta Lerwall
Professor i förvaltningsrätt
018-471 20 15
lotta.lerwall@jur.uu.se

Nyckelord: Barns rättigheter, skola, barnkonventionsfrågor.Anna-Sara Lind
Professor i offentlig rätt
Tfn: 018-471 76 50
Mobil: 070-167 98 50
E-post: Anna-Sara.Lind@jur.uu.se


Nyckelord: offentlig rätt, EU-rättens inverkan på rättsutvecklingen inom den medicinska rätten och socialrätten, mänskliga rättigheter.


Olle Lundin
Professor i förvaltningsrätt
E-post: Olle.Lundin@jur.uu.se

Nyckelord: Korruption, jäv, offentlig förvaltning,upphandling, kommunala frågor mm


Yulia Razmetaeva
Gästforskare vid Juridiska institutionen
Mobil:  070-226 27 72
E-post: yulia.razmetaeva@jur.uu.se

Keywords (will answer in english): Artificial intelligence, human rights in the digital era, digital technologies, European values and digitalization


Rebecca Thorburn Stern
Professor i folkrätt
Rebecca.Stern@jur.uu.se

Nyckelord: Migration och flyktingpolitik, mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter, asyl- och migrationsrätt, samt relationen mellan folkrätt och nationell rätt.


Santa Slokenberga
Universitetslektor
santa.slokenberga@jur.uu.se

Nyckelord: Barns rättigheter, medicinsk rätt.


Olof Wilske
Universitetslektor i konstitutionell rätt
Olof.Wilske@jur.uu.se

Nyckelord: Demokrati och mänskliga rättigheter, liksom vissa frågor kring Nato och säkerhet, valprocessen, riksdag och regering, myndigheter m.m.


Inger Österdahl
Professor i folkrätt
018-471 26 53 
inger.osterdahl@jur.uu.se

​Nyckelord: Försvarspolitik och NATO, internationell politik, EU och europapolitik, folkrätt, internationell rätt.

Senast uppdaterad: 2023-01-15