Upcoming dissertations at the faculty

Each year a number of our doctoral students defend their doctoral theses in a festive occasion. Information about doctoral theses to be defended in the coming weeks will be displayed here below.
 

Coming public defences

  • Edstedt, Lars

    Mellan åtal och dom: Om underlaget och ramarna för rättens bedömning av frågorna om skuld, rubricering och påföljd

    Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2024-05-17 10:15

Last modified: 2023-10-17