Upcoming dissertations at the faculty

Each year a number of our doctoral students defend their doctoral theses in a festive occasion. Information about doctoral theses to be defended in the coming weeks will be displayed here below.

 

Coming licentiate seminar

  • Forshamn, Henrik

    Tänka fritt är stort men tänka rätt är större Prolog: En självkritisk studie av juridisk metod i mötet med i tid och rum främmande juridik, med avseende på den rätta och den fria tankens vetenskapliga förutsättningar

    Fakultetsrummet, Juridiska Institutionen, Riddartorget, Trädgårdgatan 1, Uppsala 2023-04-18 15:00

    Open access
Last modified: 2023-03-29