Publications

Every year, the Faculty produces and updates a variety of publications. Here below is a list of our 20 latest publications. Publication types include, amongst others, articles, books, doctoral theses, reports and Working Papers.

The Faculty of Law’s own publication series, including a series published by the Institute for Education Law (IfU), an institute tied to the faculty:

Further to above publications, the Faculty of Law is in addition connected with external legal journals:

Our Most Recent Publications

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Should Competition Law promote competition or competitiveness?

  Part of EU Industrial Policy in a Globalised World – Effects on the Single Market, p. 36-56, 2020.

  Open access
 • Thorburn Stern, Rebecca

  Skydd mot diskriminering

  Part of Barnkonventionen i praktiken - rättsliga utmaningar och möjligheter, 2020.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  The Image of the Vulnerable Migrant Child in Recent ECtHR and CRC Committee Case Law

  Part of European Yearbook of Human Rights 2020, 2020.

 • Jonsson Cornell, Anna; Cameron, Iain

  Sweden and COVID 19: A Constitutional Perspective

  2020.

 • Garland, Jameson

  The Governance of Clinical Research in Sweden: A Children’s Rights Perspective

  Part of Nordisk socialrättslig tidskrift, p. 51-91, 2020.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Förmedlingsmedel i socialtjänsten

  Part of Vänbok till Sverker Scheutz, p. 307-326, 2020.

 • Svensson, Erik

  Gärningsmannaskap och medverkan till brott

  Part of Lagföring i Sverige av internationella brott, p. 99-117, 2020.

 • Jonsson Cornell, Anna

  Rättskliniken som pedagogisk metod

  Part of Vänbok till Sverker Scheutz, p. 327-336, 2020.

  Open access
 • Österdahl, Inger

  Genèvekonventionerna 70 år: Humanitet i en ny tid

  2020.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Om ett enkelt löpande skuldebrev

  Part of Vänbok till Mikael Mellqvist, p. 85-98, 2020.

 • Bylander, Eric

  Svenska juridiska festskrifter, vänböcker och andra hyllningsskrifter

  Part of Vänbok till Mikael Mellqvist, p. 23-31, 2020.

 • Svensson, Erik

  "RC24" – Straffansvar för vållande i fall av brottsoffrets eget risktagande

  Part of JP Infonet, 2020.

 • Jonsson Cornell, Anna; Bull, Thomas

  Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer: Några rättsliga iakttagelser och en rättspolitisk spaning

  Part of Svensk Juristtidning, 2020.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Rättsutlåtande 14 sep 2018: Beviskrav vid talan om bättre rätt till lös egendom

  2020.

 • Jonsson Cornell, Anna

  Författningsberedskap i praktiken: En kommentar med anledning av lagen om ändring i smittskyddslagen

  Part of Svensk Juristtidning, 2020.

 • Hedlund, Daniel; Åhlund, Anna

  Language has a Home: How Case Officers Make Use of Language Analysis in Asylum Decisions

  Part of Journal of ethnic and migration studies, 2020.

  Open access
 • Chamberlain, Johanna; Reichel, Jane

  The Relationship Between Damages and Administrative Fines in the EU General Data Protection Regulation

  Part of Mississippi Law Journal, 2020.

 • Friberg, Sandra

  Live-streamade sexuella övergrepp och skadestånden som inte når fram

  2020.

  Open access
 • Keller, Marek

  Konkurs och process

  Open access
 • Darpö, Jan

  The Last Say?: Comment on CJEUs Judgement in the Tapiola Case (C-674/17)

  Part of Journal for European Environmental & Planning Law, p. 117-130, 2020.