Our publications at Juridicum

Every year, the Faculty produces and updates a variety of publications. Here below is a list of our 20 latest publications. Publication types include, amongst others, articles, books, doctoral theses, reports and Working Papers.

The Faculty of Law’s own publication series, including a series published by the Institute for Education Law (IfU), an institute tied to the faculty:

Further to above publications, the Faculty of Law is in addition connected with external legal journals:

Our Most Recent Publications

 • Eddebo, Johan

  Artificial Intelligence and Imperceptible Governance via Opinion Formation: Reflections on Power and Transparency from a Cross-Disciplinary Encounter

  Part of Law, AI and Digitalization, 2022.

 • Debaenst, Bruno; Shanagar, Rawaz

  Rättshistoria i rättsvetenskaplig forskning: Urval av uppsatser från 2019års doktorandkurs i Uppsala

  2022.

 • Debaenst, Bruno

  Att bygga broar. Doktorandkursen i Uppsala

  Part of Rättshistoria i rättsvetenskaplig forskning, p. 14-28, 2022.

 • Andersson, Håkan

  Försäkringsformalians fataliteter (I) – om skälen för att vägra ”ny” respektive ”förnyad” försäkring

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1-7, 2022.

 • de Vries, Katja

  Let the Robot Speak!: AI-Generated Speech and Freedom of Expression

  Part of YSEC Yearbook of Socio-Economic Constitutions 2021, p. 1-23, 2022.

  Open access
 • Padskocimaite, Ausra

  The Limits of Non-Compliance: Infringement Proceedings under Article 46 (4–5) concerning Azerbaijan’s Refusal to Abide by the Ilgar Mammadov v. Azerbaijan Judgment

  Part of The Uppsala Yearbook of Eurasian Studies III, p. 181-200, 2022.

 • Andersson, Håkan

  Komplicerad skadeståndsrättslig korrespondens mellan kontrollaspekter och ansvar i hyresförhållanden

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1-7, 2022.

 • Waern, Annika

  Vår teknikrelation med AI

  Part of De Lege, p. 37-50, 2022.

 • Rødvei Aagaard, Marianne Mathilde

  Obehörig användning av e-legitimation och läran om misstagsbetalning

  Part of Juridisk Tidskrift, p. 866-890, 2022.

 • Andersson, Håkan

  Precisering av verksamhet och störning vid det strikta miljöskadeansvaret

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1-7, 2022.

 • Langlet, David

  Legal Preconditions for an Environmentally Sustainable European Union

  Part of Routes to a Resilient European Union, p. 63-88, 2022.

 • Larsson Klevhill, Malou; Persson, Annina H.; Strand, Magnus

  Ansvarsfrågor vid algoritmisk handel med finansiella instrument

  Part of Law, AI and Digitalisation, p. 517-540, 2022.

  Open access
 • Krabbe, Niels; Langlet, David; Belgrano, Andrea; Villasante, Sebastian

  Reforming International Fisheries Law Can Increase Blue Carbon Sequestration

  Part of Frontiers in Marine Science, 2022.

  Open access
 • Bastidas Venegas, Vladimir

  The Application of EU Competition Law to the Exploitation of Human Genome Editing Technology

  Part of European Journal of Health Law, p. 1-31, 2022.

  Open access
 • Argüello, Gabriela; Krabbe, Niels; Langlet, David; Hassellöv, Ida-Maja et al.

  Regulation of ships at anchor: Safety and environmental implications

  Part of Marine Policy, 2022.

  Open access
 • Salokenberga, Santa; Nordberg, Ana; Minssen, Timo

  Governing, Protecting, and Regulating the Future of Genome Editing: The Significance of ELSPI Perspectives

  Part of European Journal of Health Law, p. 1-14, 2022.

  Open access
 • Slokenberga, Santa

  What Would It Take to Enable Germline Editing in Europe for Medical Purposes?

  Part of European Journal of Health Law, p. 1-22, 2022.

 • Jonsson Cornell, Anna

  Konstitutionellt självförsvar på 2000-talet: Skyddet av den liberala demokratin och rättsstatsprincipen

  2022.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Linnéuniversitetets vetenskapsfientliga utlysning förtjänar underkänt

  Part of Smålandsposten, 2022.

 • Staunton, Ciara; Slokenberga, Santa; Parziale, Andrea; Mascalzoni, Deborah

  Appropriate Safeguards and Article 89 of the GDPR: Considerations for Biobank, Databank and Genetic Research

  Part of Frontiers in Genetics, 2022.

  Open access
Last modified: 2022-04-20