Publications

Every year, the Faculty produces and updates a variety of publications. Here below is a list of our 20 latest publications. Publication types include, amongst others, articles, books, doctoral theses, reports and Working Papers.

The Faculty of Law’s own publication series, including a series published by the Institute for Education Law (IfU), an institute tied to the faculty:

Further to above publications, the Faculty of Law is in addition connected with external legal journals:

Our Most Recent Publications

 • Eklund, Hans

  JO om domstolarna

  Part of Vänbok till Sverker Scheutz, p. 135-160, 2020.

 • Eklund, Hans; Lerwall, Lotta; Lind, Anna-Sara

  Vänbok till Sverker Scheutz: Om rätt och att undervisa rätt

  2020.

 • Brattström, Margareta; Singer, Anna

  Rätt arv: Fördelning av kvarlåtenskap

  Iustus förlag, 2020.

 • Hedlund, Daniel

  Ställföreträdare för barn i föräldrars ställe

  Part of Barnkonventionen i praktiken, p. 176-199, 2020.

 • Johansson, Caroline

  Occupational Pensions and Unemployment Benefits in Sweden

  Part of International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2020.

 • Zetterberg, Charlotta

  Risk Regulation in the Internal Market: Lessons from Agricultural Biotechnology

  Part of European Law Review, p. 446-449, 2020.

 • Hultin Rosenberg, Jonas; Lind, Anna-Sara; Wejryd, Johan

  Allmän rösträtt 30 år?: En tvärvetenskaplig blick på rätten till politiskt inflytande för barn, funktionshindrade och mottagare av försörjningsstöd

  Part of Nordisk socialrättslig tidskrift, 2020.

 • Long, Vicky; Björklund, Martin; Domeij, Bengt

  Immaterialrätten i den digitala eran - svenska dataspelsbranschen som exempel

  Part of Ekonomisk Debatt, p. 32-38, 2020.

  Open access
 • Svensson, Erik

  "Hotet mot gymnaiseskolan" – Vad krävs för att ett olaga hot ska vara riktat mot någon annan?

  Part of JP Infonet, 2020.

 • Epstein, Yaffa

  Non-governmental Enforcement of EU Environmental Law: A Stakeholder Action for Wolf Protection in Finland

  Part of Frontiers in Ecology and Evolution, p. 1-12, 2020.

  Open access
 • Cejie, Katia; Wendleby, Fredrika

  HFD om objektivt jämförbara situationer och investeringsfonder: En crikel som sluts eller en helhovändning av många?

  Part of Svensk Skattetidning, p. 245-263, 2020.

 • Cejie, Katia

  Comparative Method(s) and Tax Law Research

  Part of svensk skattetidning, p. 145-, 2020.

 • Cejie, Katia

  Arbetsgivaravgifter

  Part of Skattenytt, 2020.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit; Singer, Anna

  Föräldrabalken, En kommentar. Del II.: 14-21 kap. och internationell föräldrarätt. Av Gösta Walin, Staffan Vängby, Anna Singer och Maarit Jänterä-Jareborg. Supplement 20, Juni 2020

  Norstedts Juridik AB, 2020.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Sweden: Non-recognition of child-marriages concluded abroad

  Part of IPRax, p. 267-273, 2020.

 • Domeij, Bengt

  The Trade Secret Directive and Employees

  Part of The Harmonization and Protection of Trade Secrets in the EU, p. 149-170, 2020.

 • Rejmer, Annika

  Vårdnadstvister som hamnat i domstol

  2020.

 • Rejmer, Annika

  Anmälan Lotta Wendel: Dokumentation, profession och hälso- och sjukvård: rättsliga perspektiv, Malmö universitet, 2019

  Part of Nordisk Socialrättslig Tidskrift, p. 157-162, 2020.

 • Cejie, Katia

  Inkomstskatter och socialavgifter: – två metoder att beskatta löneinkomster

  Norstedts Juridik AB, 2020.

 • Scheutz, Sverker

  Skolans lagar och förordningar: Det legala ramverket

  Part of Lärande, skola, bildning, p. 673-709, 2020.