Publications

Every year, the Faculty produces and updates a variety of publications. Here below is a list of our 20 latest publications. Publication types include, amongst others, articles, books, doctoral theses, reports and Working Papers.

The Faculty of Law’s own publication series, including a series published by the Institute for Education Law (IfU), an institute tied to the faculty:

Further to above publications, the Faculty of Law is in addition connected with external legal journals:

Our Most Recent Publications

 • Bergström, Maria

  Ne bis in idem

  Part of The Practice of Judicial Interactions in the Field of Fundamental Rights - The Added Value of the Charter of Fundamental Rights of the EU, 2022.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  A stable yet fragile system? Legal resilience against rights erosion in current Swedish migration policy

  Part of Migrants' Rights, Populism and Legal Resilience in Europe, 2022.

 • Bergström, Carl Fredrik

  EU Resilience within the Internal Market after the Financial Crisis: Balancing Law and Politics

  Part of Routes to a Resilient European Union, Palgrave MacMillan, forthcoming 2022, 2022.

 • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta; Epstein, Yaffa; Christiernsson, Anna et al.

  Dispens från förbud att skada naturen

  2021.

 • Schytzer, Jonatan; Ek, Mikael

  Mervärdesskattefordrans status i konkurs

  Part of Skattenytt, p. 51-94, 2021.

  Open access
 • Johansson, David

  Anställd som blir konkurrent: företagshemligheter, upphovsrätt och ersättningsbestämning

  Part of Juridisk Tidskrift, p. 941-955, 2021.

 • Johansson, David

  Metoder för fastställande avimmaterialrättsliga skadestånd

  Part of NIR, p. 274-295, 2021.

 • Hedlund, Daniel

  Hela Sverige ska leva?: Lokalt ansvar för rättigheter i välfärden och avnationalisering

  Part of Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, p. 95-119, 2021.

 • Stattin, Daniel

  Den katolska socialläran – bakgrund, källor och metoder

  Part of Signum, p. 38-, 2021.

 • Stattin, Daniel

  Uteslutning ur fackförening - några kommentarer

  Part of Juridiska fakultetens Working Paper, 2021.

 • Stattin, Daniel

  Aktiemarknadsnämndens bidrag till aktiemarknadsrättens utveckling

  Part of Festskrift till Rolf Skog– Festschrift in honour of Rolf Skog, p. 988-, 2021.

 • Stattin, Daniel

  Högsta domstolen tolkar det allmänna låneförbudet i 21 kap. 1 § aktiebolagslagen – analys

  Part of JP Infonet, 2021.

 • Stattin, Daniel

  Nya regler om gräsrotsfinansiering

  Part of Ny juridik, p. 7-, 2021.

 • Lerwall, Lotta

  Skoljuridik och myndighetsutövning: Rättsfall och beslut

  2021.

 • Lerwall, Lotta

  Mänskliga rättigheter i skolan

  Part of Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige, p. 249-270, 2021.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Sweden: Family law developments 2019–2021

  Part of Familienrechts Zeitung, FamRZ, p. 1449-1450, 2021.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit; Walin, Gösta; Vängby, Staffan; Singer, Anna

  Föräldrabalken, En kommentar, Del I, Del II

  Norstedts Juridik AB, 2021.

 • Slokenberga, Santa

  Case C-243/19, A v Veselibas ministrija, Judgement of the Court (Second Chamber) of 29 October 2020, EU:C:2020:872

  Part of European Journal of Health Law, p. 285-306, 2021.

  Open access
 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Surrogatmoderskap och genus – särskilt ur tilltänkt mors perspektiv

  Part of Livsfellesskap - rettsfellesskap, p. 264-277, 2021.

 • Bergström, Maria

  Expert opinion, Juridiska Fakultetsnämndens remissyttrande till Justitiedepartementet, Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete, PM om kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket, 15 mars 2021.

  2021.

Last modified: 2021-09-24