Publications

Every year, the Faculty produces and updates a variety of publications. Here below is a list of our 20 latest publications. Publication types include, amongst others, articles, books, doctoral theses, reports and Working Papers.

The Faculty of Law’s own publication series, including a series published by the Institute for Education Law (IfU), an institute tied to the faculty:

Further to above publications, the Faculty of Law is in addition connected with external legal journals:

Our Most Recent Publications

 • Michanek, Gabriel; Bostedt, Göran; de Jong, Johnny; Ekvall, Hans et al.

  Landskaps­planering av skog – för biologisk mångfald och ett varierat skogsbruk

  2020.

  Open access
 • Österdahl, Inger

  Due Diligence in International Anti-Terrorism Law: Developments in the Resolutions of the UN Security Council (forthcoming)

  Part of Due Diligence in International Law, p. 1-20, 2020.

 • Stenlund, Karolina

  Avskärma - vetenskapliga kommentarer om distraktion, kommunikation och frihet på juristutbildningen

  Part of Juridisk Publikation, p. 451 451-463 463, 2019.

 • Rejmer, Annika; Bergman, Ann-sofie

  Barnkonventionens implementering i svensk lagstiftning och praktik – barns bästa och barns rätt att uttrycka sina åsikter vid vårdnadstvister

  Part of BARN FORSKNING OM BARN OG BARNDOM I NORDEN, p. 1 1-188 188, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Att undervisa mot betalning – avtalsrätt möter förvaltningsrätt

  Part of Rättssäker utbildning, p. 101-118, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Lundstedt vid skiljevägen – När rättsrealism och pragmatism möttes och skildes åt

  Part of Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt, p. 223-238, 2019.

 • Ek, Mikael

  Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

 • Epstein, Yaffa; López-Bao, José Vicente; Trouwborst, Arie; Chapron, Guillaume

  EU Court: Science must justify future hunting

  Part of Science, p. 961-961, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Kontrafaktiska tester och missbruksbedömning

  2019.

 • Scheutz, Sverker

  Rättssäker utbildning

  2019.

 • Marcusson, Lena

  Utbildningsrätten

  Part of Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, 2019.

 • Marcusson, Lena

  Vad är en rättssäker utbildning?

  Part of Rättssäker utbildning, 2019.

 • Marcusson, Lena

  Att anställa i staten - kan det gå tilll hur som helst?

  Part of Vänbok till Lena Holmquist, 2019.

 • Scheutz, Sverker

  Rättssäkra beslut med stöd av regeringsformen 1 kap. 2 §?

  Part of Rättssäker utbildning, p. 197-216, 2019.

 • Cameron, Iain

  The Problem of Oversight

  Part of Intelligence Law and Policies in Europe: A Handbook, 2019.

 • Cameron, Iain

  Etikprövning av rättsdogmatisk forskning

  Part of Förvaltningsrättslig Tidskrift, p. 31-47, 2019.

 • Cameron, Iain

  Russian constitutional law and judgments of the European Court of Human

  Part of Forward! – Bперёд! – Framåt!, p. 57-68, 2019.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Empowering Women in Family Relations

  Part of Plurality and Diversity of Family Relations in Europe, p. 59-88, 2019.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Föräldrabalken: En kommentar. Del II 14-21 kap. och internationell föräldrarätt, Supplement 19, Juli 2019

  Norstedts Juridik AB, 2019.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit; Singer, Anna

  Sweden: New rules on adoption, assisted fertilization and on the recognition of foreign child marriages

  Part of Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ), p. 1509 1509-1513 1513, 2019.