Publications

Every year, the Faculty produces and updates a variety of publications. Here below is a list of our 20 latest publications. Publication types include, amongst others, articles, books, doctoral theses, reports and Working Papers.

The Faculty of Law’s own publication series, including a series published by the Institute for Education Law (IfU), an institute tied to the faculty:

Further to above publications, the Faculty of Law is in addition connected with external legal journals:

Our Most Recent Publications

 • Marcusson, Lena

  A never ending story.: Statligt värdegrundsarbete - ständig omorganisering eller beständigt strävande?

  Part of Ord och rätt, p. 341-353, 2020.

 • Darpö, Jan

  The Last Say?: Comment on CJEUs Judgement in the Tapiola Case (C-674/17)

  Part of Journal for European Environmental & Planning Law, p. 117-130, 2020.

 • Wolk, Sanna

  HD-dom stryper mediernas granskningar: En offentlig persons upphovsrätt är viktigare än att medierna granskar en politiker. Den slutsatsen måste nu dras – men lagen bör ändras

  2020.

 • Andersson, David E.; Dahlén, Marianne; Domeij, Bengt; Tell, Fredrik

  Att försvara sin IP: Överklaganden mot patent, varumärken och design

  Part of Management of Innovation and Technology, p. 3-5, 2020.

  Open access
 • Wolk, Sanna

  En ny närstående rättighet

  2020.

 • Thorburn Stern, Rebecca; Hoffman, Simon

  Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in National Law

  Part of The International Journal of Children's Rights, p. 133-156, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Differentiering av kränkningsersättningen vid olika brott med samma grundrubricering

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1-5, 2020.

 • Cameron, Iain

  Några reflektioner över lagberedning ur ett jämförande perspektiv

  Part of Svensk Juristtidning, p. 14-25, 2020.

 • Bakardjieva Engelbrekt, Antonina; Leijon, Karin; Michalski, Anna; Oxelheim, Lars

  The European Union and the Return of the Nation State: interdisciplinary European studies

  2020.

 • Bakardjieva Engelbrekt, Antonina; Leijon, Karin; Michalski, Anna; Oxelheim, Lars

  The EU, the Nation-State and the Perennial Challenge to European Integration

  Part of The European Union and the Return of the Nation State: interdisciplinary European studies, p. 1-26, 2020.

 • Andersson, Håkan

  Kränkningsersättningens kränkthetskvalificering

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1-9, 2020.

 • Grahn-Farley, Maria

  Att förstå barnkonventionen: en överblick

  Studentlitteratur AB, 2020.

 • Mossberg, Oskar

  Avtalets räckvidd I: Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

 • Debaenst, Bruno

  De geschillen van bestuur naar Belgisch recht - 1945: André Mast (1910-1988)

  Part of Juristen die schreven en bleven, p. 229-233, 2020.

 • Ruotsi, Mikael; Skarhed, Anna; Hirschfeldt, Johan; Westman, Daniel et al.

  Ord och rätt. Festskrift till Hans-Gunnar Axberger

  2020.

 • Ruotsi, Mikael

  Repressalieförbudets konstitutionella räckvidd - förebild eller förfall?

  Part of Ord och rätt. Festskrift till Hans-Gunnar Axberger, p. 497-518, 2020.

  Open access
 • Grahn-Farley, Maria

  Vad är det för fel på Holmes? Europakonventionens plats i normhierakin.

  Part of Ord och Rätt: Feskrift till Hans-Gunnar Axberger, 2020.

 • Lerwall, Lotta

  Makt, myndighet, människa: En lärobok i speciell förvaltningsrätt

  2020.

 • Lerwall, Lotta

  Tvångsvård

  Part of Makt, myndighet, människa, p. 181-198, 2020.

 • Lerwall, Lotta

  Skola

  Part of Makt, myndighet, människa, p. 199-233, 2020.