Publications

Every year, the Faculty produces and updates a variety of publications. Here below is a list of our 20 latest publications. Publication types include, amongst others, articles, books, doctoral theses, reports and Working Papers.

The Faculty of Law’s own publication series, including a series published by the Institute for Education Law (IfU), an institute tied to the faculty:

Further to above publications, the Faculty of Law is in addition connected with external legal journals:

Our Most Recent Publications

 • Lind, Anna-Sara; zetterström, Stefan; Dahlqvist, Andreas

  Offentlighet, sekretess och dataskydd - en introduktion

  Liber förlag, 2021.

 • Jonsson Cornell, Anna; Cameron, Iain

  COVID-19 in Sweden: A Soft Power Approach

  Part of Verfassungsdebate, 2021.

 • Andersson, Håkan

  Omprövningsregeln förtydligad (II) – samtidig preskription av successiva fordringar

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1-17, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik

  EU:s motståndskraft inom den inre marknaden efter finanskrisen: ett samspel mellan politik och juridik

  Part of Vägar till ett uthålligt EU, p. 23-, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik

  Una retrospettiva ai anni fiorentini: moderna mönster för regelskrivning om den inre marknaden

  Part of Festskrift till Ulf Bernitz (85), p. 10-, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik; Strand, Magnus

  Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments: The Dual Role of Investment Firms, forthcoming Oxford University Press 2021

  Oxford University Press, 2021.

 • Bergström, Carl Fredrik

  EU Rulemaking in the Internal Market after the Financial Crisis

  Part of Legal Accountability in EU Markets for Financial Instruments, 2021.

 • Grahn, Erik; Ask, Henric

  Arbetstidslag (1982:673), Lexino 2021-02-12

  Norstedts Juridik AB, 2021.

 • Andersson, Håkan

  Omprövningsregeln förtydligad (I) – precisering av omständigheterna vid omprövning av skadestånd

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1-9, 2021.

 • Malafry, Melina

  Skyddet av kulturvärden i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle: – En studie av det rättsliga skyddet av kulturvärden mot installation av solceller i plan- och bygglagen respektive kulturmiljölagen

  Part of Nordisk miljörättslig tidskrift, p. 77-98, 2021.

  Open access
 • Lidén, Moa; Dror, Itiel E.

  Expert Reliability in Legal Proceedings: "Eeny, Meeny, Miny, Moe, With Which Expert Should We Go?"

  Part of Science & justice, p. 37-46, 2021.

  Open access
 • Jonsson Cornell, Anna

  Power and Law in Russia: Making Sense of Quasi-Legal Practices

  Part of Nordisk Östforum, p. 10-11, 2021.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Introduktion till rättsväsendet

  Part of Handbok i rättspsykologi, p. 34-52, 2021.

 • Andersson, Håkan

  Kränkningsgränsens möjliga underskridande

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1-8, 2021.

 • Sal IX Universitetshuset, Uppsala 2021-03-12 10:15

  Cegrell Karlander, Isa

  Officialprincipen i migrationsprocessen: Domstolens utredningsansvar

  Open access
 • Alexius, Katarina; Björktomta, Siv-Britt; Lundin, Olle; Rejmer, Annika et al.

  Yttrande: Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

  2021.

 • Slokenberga, Santa

  Setting the Foundations: Individual Rights, Public Interest, Scientific Research and Biobanking

  Part of GDPR and Biobanking, p. 11-30, 2021.

  Open access
 • Ingvarsson, Torbjörn

  Fordringsrätt: En lärobok

  Norstedts Juridik AB, 2021.

 • Hedlund, Daniel; Salmonsson, Lisa; Sohlberg, Tove

  Unaccompanied girls with precarious odds

  Part of The Journal of Refugee Studies, 2021.

  Open access
 • Bergström, Carl Fredrik

  The Protection of Whistleblowers in MiFID2: A Decentralised Mechanism for Control of National Authorities?

  Part of Regulating Finance in Europe: Policy Effects and Political Accountability, 2021.