Tidigare utgivna volymer

 1. Ekelöf, Per Olof, Valda skrifter 1942-1990, red. Per Henrik Lindblom, Iustus förlag, Uppsala, 1991.
   
 2.  Skrifter av fakultetens hedersdoktorer, red. Nils Jareborg, Iustus förlag, Uppsala, 1992.
   
 3. Agell, Anders, Familjerätt, skadeståndsrätt och annan förmögenhetsrätt. Valda skrifter, Iustus förlag, Uppsala, 1993 (red. Nils Jareborg).
   
 4.  Metod och perspektiv. Texter i straffrätt, processrätt och skatterätt, red. Nils Jareborg, Iustus förlag, Uppsala, 1994.
   
 5. Towards universal law. Trends in national, European and international lawmaking, Iustus förlag, Ed. Nils Jareborg, Uppsala, 1995.
   
 6. Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström, red. Nils Jareborg, Iustus förlag, Uppsala, 1996.
   
 7. Ad stadium et ad laborem incitavit Elsa Eschelsson (utgiven till hundraårsminnet av Elsa Eschelssons disputation för juris doktorsgraden den 31 maj 1897), red. Nils Jareborg, Iustus förlag, Uppsala, 1997.
   
 8. Iain Cameron, National Security and the European Convention on Human Rights, Iustus förlag, Uppsala, 2000 (red. Nils Jareborg).
   
 9.  Andrew von Hirsch, Proportionalitet och straffbestämning, Iustus förlag, Uppsala, 2001 (red. Nils Jareborg).
   
 10. Nils Mattsson, Skrifter i internationell skatterätt, Iustus förlag, Uppsala, 2002 (red. Nils Jareborg).
   
 11. Nils Jareborg, Gastronomiska undersökningar. Festskrift, Iustus förlag, Uppsala, 2002.
   
 12.  Familjerättsliga studier. Vänbok till Åke Saldeen, Iustus förlag, Uppsala, 2003 (red. Nils Jareborg).
   
 13. Åke Saldeen, Några skrifter, Iustus förlag, Uppsala, 2004 (red. Nils Jareborg).
   
 14. God förvaltning – ideal och praktik, red. Lena Marcusson, Iustus förlag, Uppsala, 2006 (red. Petter Asp).
   
 15. Eftersyn och eftertanke (antologi till minne av professorn i rättshistoria Göran Inger), red. Petter Asp, Iustus förlag, Uppsala, 2007.
   
 16. Nils Jareborg, Mening, värde och rationalitet. Cuvée 1974 i ny tappning, Iustus förlag, Uppsala, 2008.
   
 17.  Uppsala—Minnesota Colloquium: Law, Culture and Valutes, Ed. Mattias Dahlberg, Iustus förlag, Uppsala, 2009.
   
 18. Party Autonomy – Civil Procedural Views on Party Autonomy, Franz Klein, EU Law and more, Ed. Mattias Dahlberg, Iustus förlag, Uppsala, 2011.
   
 19. Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle – rättshistoriskt och komparativt. Vänbok till Rolf Nygren, red. Maarit Jänterä Jareborg och Mats Kumlien, Iustus förlag, Uppsala, 2011.
   
 20. Reglering och beskattning av investeringsfonder, red. Mattias Dahlberg, Iustus förlag, Uppsala, 2012.
   
 21. Doktrinen i praxis, red. Eric Bylander, Iustus förlag, Uppsala, 2013.
   
 22. Europarätten – 20 år i Sverige, red. Mattias Dahlberg och Karin Åhman, Iustus förlag, Uppsala, 2016.
   
 23.  Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok till Mats Kumlien, red. Marianne Dahlén och Rolf Nygren, Iustus förlag, Uppsala, 2016.
   
 24. Nils Jareborg, Gastronomiska anteckningar, Iustus förlag, Uppsala, 2017.
   
 25. Genuskritiska frågor inom juridiken, red. Mattias Dahlberg, Iustus förlag, Uppsala, 2018.
   
 26. Law and Society. Contributions by the Honorary Doctors, Ed. Mattias Dahlberg, Iustus förlag, Uppsala, 2019.
   
 27. Miljörätten i utveckling, red. Jan Darpö och Gabriel Michanek, Iustus förlag, Uppsala, 2019.
   
 28. Voices on Law and Activism: Addressing the Work of Adam Geary, Ed. Maria Grahn-Farley, Iustus förlag, Uppsala, 2021.
   
 29. AI, Digitalisation and Law, Ed. Katja de Vries and Mattias Dahlberg, Iustus förlag, Uppsala, 2022.
Last modified: 2022-10-18