Tidigare utgivna volymer

 1. Ekelöf, Per Olof, Valda skrifter 1942-1990, red. Per Henrik Lindblom, årsbok, årsgång 1, 1991, Iustus förlag, Uppsala, 1991.
   
 2. Skrifter av fakultetens hedersdoktorer, red. Nils Jareborg, årsbok, årsgång 2, 1992, Iustus förlag, Uppsala, 1992.
   
 3. Familjerätt, skadeståndsrätt och annan förmögenhetsrätt. Valda skrifter, red. Anders Agell, årsbok, arsgång 3, 1993, Iustus förlag, Uppsala, 1993.
   
 4. Metod och perspektiv. Texter i straffrätt, processrätt och skatterätt, red. Nils Jareborg, årsbok, årsgång 4, 1994, Iustus förlag, Uppsala, 1994.
   
 5. Towards universal law. Trends in national, European and international lawmaking, årsbok, årsgång 5, 1995, Iustus förlag, red. Nils Jareborg, Uppsala, 1995.
   
 6. Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström, red. Nils Jareborg, årsbok 1996, Iustus förlag, Uppsala, 1996.
   
 7. Ad stadium et ad laborem incitavit Elsa Eschelsson (utgiven till hundraårsminnet av Elsa Eschelssons disputation för juris doktorsgraden den 31 maj 1897), red. Nils Jareborg, årsbok 1997, Iustus förlag, Uppsala, 1997.
   
 8. National Security and the European Convention on Human Rights, red. Iain Cameron, årsbok 2000, Iustus förlag, Uppsala, 2000.
   
 9. Proportionalitet och straffbestämning, red Andrew von Hirsch, årsbok 2001, Iustus förlag, Uppsala, 2001.
   
 10. Skrifter i internationell skatterätt, red. Nils Mattsson, årsbok 2002, Iustus förlag, Uppsala, 2002.
   
 11. Gastronomiska undersökningar. Festskrift, red. Nils Jareborg, Iustus förlag, Uppsala, 2002.
   
 12. Familjerättsliga studier. Vänbok till Åke Saldeen, red. Nils Jareborg, årsbok 2003, Iustus förlag, Uppsala, 2003.
   
 13. Några skrifter, red. Åke Saldeen, årsbok 2004, Iustus förlag, Uppsala, 2004.
   
 14. God förvaltning – ideal och praktik, red. Lena Marcusson, red. Petter Asp, årsbok 2006, Iustus förlag, Uppsala, 2006.
   
 15. Eftersyn och eftertanke (antologi till minne av professorn i rättshistoria Göran Inger), red. Petter Asp, årsbok 2007, Iustus förlag, Uppsala, 2007.
   
 16. Mening, värde och rationalitet. Cuvée 1974 i ny tappning, red. Nils Jareborg, årsbok 2008, Iustus förlag, Uppsala, 2008.
   
 17. Uppsala—Minnesota Colloquium: Law, Culture and Valutes, red. Mattias Dahlberg, årsbok 2009, Iustus förlag, Uppsala, 2009.
   
 18. Party Autonomy – Civil Procedural Views on Party Autonomy, Franz Klein, EU Law and more, red. Mattias Dahlberg, årsbok 2010, Iustus förlag, Uppsala, 2011.
   
 19. Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle – rättshistoriskt och komparativt. Vänbok till Rolf Nygren, red. Maarit Jänterä Jareborg och Mats Kumlien, årsbok 2011, Iustus förlag, Uppsala, 2011.
   
 20. Reglering och beskattning av investeringsfonder, red. Mattias Dahlberg, årsbok 2012, Iustus förlag, Uppsala, 2012.
   
 21. Doktrinen i praxis, red. Eric Bylander, årsbok 2013, Iustus förlag, Uppsala, 2013.
   
 22. Regeringsformen 40 år 1974-2014, red. Karin Åhman, årsbok 2014, Iustus förlag, Uppsala, 2014.
   
 23. Europarätten – 20 år i Sverige, red. Mattias Dahlberg och Karin Åhman, årsbok 2015, Iustus förlag, Uppsala, 2016.
   
 24. Arbetslinjer och långa linjer. Vänbok till Mats Kumlien, red. Marianne Dahlén och Rolf Nygren, årsbok 2016, Iustus förlag, Uppsala, 2017.
   
 25. Gastronomiska anteckningar, red. Nils Jareborg, Iustus förlag, Uppsala, 2017.
   
 26. Genuskritiska frågor inom juridiken, red. Mattias Dahlberg, årsbok 2017, Iustus förlag, Uppsala, 2018.
   
 27. Law and Society. Contributions by the Honorary Doctors, red. Mattias Dahlberg, årsbok 2018, Iustus förlag, Uppsala, 2019.
   
 28. Miljörätten i utveckling, red. Jan Darpö och Gabriel Michanek, årsbok 2019, Iustus förlag, Uppsala, 2020.
   
 29. Voices on Law and Activism: Addressing the Work of Adam Geary, red. Maria Grahn-Farley, årsbok 2020, Iustus förlag, Uppsala, 2021.
   
 30. AI, Digitalisation and Law, red. Katja de Vries and Mattias Dahlberg, årsbok 2021, Iustus förlag, Uppsala, 2022.                                                                                                              
 31. Hållbarhet ur ett rättsligt perspektiv, red. Mattias Dahlberg, Therése Fridström Montoya, Mikael Hansson och Charlotta Zetterberg, årsbok 2022, Iustus förlag, Uppsala, 2023
Last modified: 2023-10-18