Working Paper Series Archive

2016 Working papers


Working Paper 2016:3
Juridiska fakulteten

Article 50 EU Treaty:
Is the “ever closer union” cracking?


Author: Göran Lysén
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format


Working Paper 2016:2
Juridiska fakulteten

Regeringens möjlighet att påverka beslut om försäljning av tillgångar i Vattenfall AB (publ.)
 

Author: Daniel Stattin
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format


Working Paper 2016:1
Juridiska fakulteten

Så nära, och ändå så långt bort!
En svensk betraktelse av norsk vattenrätt och frågan
om tillstånds rättskraft

 

Author: Jan Darpö
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format


2015 Working Papers


Working Paper 2015:3
Juridiska fakulteten

En ny svensk skogsmodell -
Förslag till rättsliga förstärkningar för att nå miljö- och skogspolitiska mål

Authors: Maria Forsberg, Artur Larsson


Working Paper 2015:2
Juridiska fakulteten

Tax policy, economic efficiency and the principle of neutrality from a legal and economic perspective

Author: Lena Hiort af Ornäs Leijon


Working Paper 2015:1
Juridiska fakulteten

Regulation of Pension Fund Investment
Allocations in Private Equity -
Analysis of the IORP Directive of 2003/41/EC Reform

Author: Julia Khort


2014 Working Papers


Working Paper 2014:6
Juridiska fakulteten

Protection of private equity fund investors in the EU

Author: Julia Khort


Working Paper 2014:5
Juridiska fakulteten

At the Service of Human Rights --
The Contribution of the Human Rights Bodies of the OAS to the Protection of Indigenous Peoples' Communal Property

Author: Maja Kirilova Eriksson


Working Paper 2014:4
Juridiska fakulteten

Protection of investors in voluntary
delisting on the U.S. stock market

Author: Julia Khort


Working Paper 2014:3
Juridiska fakulteten

Processes of International and Constitutional Socialization in Russia --
Misconceptions and Overestimations

Author: Anna Jonsson Cornell


Working Paper 2014:2
Juridiska fakulteten

In Search for a Theory of Constitutional Interpretation in Congruence with European Human Rights Law

Author: Anna Jonsson Cornell


Working Paper 2014:1
Juridiska fakulteten

Giftfri miljö och rättsutvecklingen på kemikalieområdet

Author: Charlotta Zetterberg


2013 Working Papers


Working Paper 2013:5
Juridiska fakulteten

Adaptive Management of EU Marine Ecosystems -
About Time to Include Fishery

Authors: Gabriel Michanek och Anna Christiernsson


Working Paper 2013:4
Juridiska fakulteten

Cross-border Family Cases and Religious Diversity:
What can judges do?

Author: Maarit Jänterä-Jareborg


Working Paper 2013:3
Juridiska fakulteten

Horizontal Cooperation between National Courts in the EU
An Empirical Study

Author: Alexandra Molitorisova


Working Paper 2013:2
Juridiska fakulteten

Abort inom den islamiska rättstraditionen

Author: Mosa Sayed


Working Paper 2013:1
Juridiska fakulteten

Den småskaliga vattenkraftens rättsliga förutsättningar i Sverige

Author: Ingela Lindqvist


2012 Working Papers


Working Paper 2012:5
Juridiska fakulteten

Defer and rule: The relationship between the EU, the European Convention on Human Rights and the UN

Author: Inger Österdahl


Working Paper 2012:4
Juridiska fakulteten

Technology and the doctrine of legal sources

Author: Joel Samuelsson


Working Paper 2012:3
Juridiska fakulteten

Anställda teknikers konkurrensklausuler

Author: Bengt Domeij


Working Paper 2012:2
Juridiska fakulteten

Finns det ett kristet synsätt på abort?

Author: Mats Kumlien


Working Paper 2012:1
Juridiska fakulteten

The accession of the European Union to the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms -- A Threat to the Specific Charactaristics of the European Union and Union Law

Author: Dominique Retleng


2011 Working Papers


Working Paper 2011:7
Juridiska fakulteten

Diskrimineringsförbuden i DCFR bok II
Kapitel 2
Några tankar

Author: Mikael Hansson


Working Paper 2011:6c
Juridiska fakulteten

Interests and Actors in European Police and Criminal Justice Cooperation –
Legal and Practical Challenges

Authors: Maria Bergström och Anna Jonsson Cornell


Working Paper 2011:6b
Juridiska fakulteten

EU Criminal Law Relocated
Recent Developments

Author: Ester Herlin-Karnell


Working Paper 2011:6a
Juridiska fakulteten

EA European Area of Freedom, Security and Justice –
A Long Way Ahead

Author: Christina Eckes


Working Paper 2011:5
Juridiska fakulteten

Good Administration Quo Vadis
Legality or Efficiency?

Author: Naomi Reniutz Ursoiu


Working Paper 2011:4
Juridiska fakulteten

Rättsutlåtande om inkorporation av Barnkonventionen

Author: Karin Åhman


Working Paper 2011:3
Juridiska fakulteten

Civil Protection in Europe and the Lisbon 'solidarity clause':
A genuine legal concept or a paper excercise

Author: Theodore Konstadinides


Working Paper 2011:2
Juridiska fakulteten

Anfordringsgarantier och oberoende
personsäkerheter i europeisk och nordisk rätt

Author: Torbjörn Ingvarsson


Working Paper 2011:1
Juridiska fakulteten

Regulating Market Manipulation
An Approach to designing Regulatory Principles

Author: Rebecca Söderström


2010 Working Papers


Working Paper 2010:12
Faculty of Law

Närståendetransaktioner på aktiemarknaden --
En analys av punkt 4.1 i NASDAQ OMX
Stockholms Regelverk

Author: Daniel Stattin


Working Paper 2010:11
Faculty of Law


Utdrag ur "Tolkningslärans gåta. En studie i avtalsrätt"

Author: Joel Samuelsson


Working Paper 2010:10
Faculty of Law


Preskription av äktenskapets rättverkningar

Authors: Margareta Brattström & Anna Singer


Working Paper 2010:9
Faculty of Law

Vad handlar arbetsrättslig reglering om? --
En essä om arbetsrättens uppgifter

Author: Jonas Malmberg


Working Paper 2010:8
Faculty of Law

Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog --
Fakta underlag till MINT-utredningen

Authors: Gabriel Michanek & Maria Pettersson


Working Paper 2010:7
Faculty of Law

Teckal-kriteriernas kontrollrekvisit -- Förutsättningar för det allmännas anskaffning av varor och tjänster från hel- eller delägda aktiebolag eller ekonomiska föreningar

Author: Daniel Stattin


Working Paper 2010:6
Faculty of Law

Självreglering av institutionella investerares ägarroll -- Några synpunkter med anledning av det brittiska förslaget till en "Stewardship Code"

Author: Daniel Stattin


Working Paper 2010:5
Faculty of Law

The Defence of Passing On -- Loss, Gain and the Award of Damages in Private Enforcement of Competition Law

Author: Magnus Strand


Working Paper 2010:4
Faculty of Law

Rättens nya landskap

Author: Bo Wennström


Working Paper 2010:3
Faculty of Law

The Public-Private in Armed Conflict -- The Accountability of Private Security Companies

Author: Inger Österdahl


Working Paper 2010:2
Faculty of Law

Hur ska bemanningsdirektivet genomföras i Sverige?

Author: Jonas Malmberg


Working Paper 2010:1
Faculty of Law

Styrning och kontroll i den offentligt finanserade högskolevärlden

Author: Lena Marcusson