Seminarium om Corona-komissionens slutbetänkande

2022-03-22

Den 2 mars höll professor Shirin Ahlbäck Öberg, ledamot av Coronakommissionen, ett seminarium där hon presenterade kommissionens slutbetänkande. 

Seminariet hölls i Fakultetsrummet på Trädgårdsgatan 1 i Uppsala. 

Senast uppdaterad: 2022-04-27