Nationell konferens i offentlig rätt: Offentlig rätt i kristider

2022-04-27

Flera av LERFs medlemmar deltog i den nationella konferensens i offentlig rätt som anordnas vartannat år.

Denna gång stod Juridiska fakultet vid Lunds universitet som värd för konferensen under två dagar (7 - 8 april 2022). Temat för konferensen var offentlig rätt i kristider.

  • Moa Kindström-Dahlin presenterade på temat Vem styr hälso- och sjukvården? Konstitutionella utmaningar med flernivåstyrning.

  • Giulia Meo presenterade sitt avhandlingsprojekt Democracy in Times of Crisis – State of Emergency or State of Transparency? 
     
  • Elisabeth Rynning och Anna Jonsson Cornell deltog i det avslutande panelsamtalet med titeln Krishantering och offentlig rätt nu och i framtiden. 
Senast uppdaterad: 2022-04-27