Nytt avhandlingsprojekt med fokus på öppenhet och tillgång till allmänna handlingar under fredstida kriser

2022-04-27

Den 1 september 2021 tillträdde Giulia Meo en doktorandtjänst vid Juridiska institutionen. Hennes avhandlingsprojekt bär titeln Democracy in Times of Crisis – State of Emergency or State of Transparency?

Under de kommande 5 åren ska Giulia fördjupa sig i denna frågeställning. Hon kommer bland annat att jämföra den svenska regleringen med bland annat finländsk, italiensk och spansk reglering. Projektet kommer ge viktiga svar på hur demokrati, rättsstatlighet, transparens och insyn kan påverkas av till exempel undantagstillstånd, eller liknande, vid fredstida kriser.

Mer om Giulia här 

Senast uppdaterad: 2022-04-27