UPPSALA 24-25 OKTOBER 2023

Om konferensen

Den 24-25 oktober 2023 anordnas vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, en mångdisciplinär nationell konferens på temat ”Medicinrätten och etiken – konflikter och samverkan”. 

För olika professioner inom juridiken, etiken och medicinen är värnandet av mänskliga rättigheter en viktig gemensam utgångspunkt, som kommer till uttryck i såväl de rättsliga som de etiska normsystemen. Medicinsk rätt och etik är två skilda men nära sammankopplade områden som båda anger normer för den medicinska verksamheten. Mellan de båda områdena och de olika normsystemen sker en ständig interaktion och utveckling, samtidigt som spänningar, diskrepanser och konflikter kan uppstå mellan vad som är ”lagligt” och vad som är ”etiskt rätt”, såväl inom den etablerade vården som i forskningsfrontens ytterområden.

Syftet med konferensen är att så allsidigt som möjligt belysa och diskutera förhållandet mellan de normsystem som styr hälso- och sjukvården och den medicinska forskningen, i första hand med fokus på hur konstruktiva processer och mångdisciplinär dialog – bl.a. i samband med lagstiftning, utbildning och praktisk tillämpning – ska kunna bidra till tillkomsten och efterlevnaden av normer som främjar respekten för de mänskliga rättigheterna i vård och forskning. 

Konferensen riktar sig i första hand till forskare och lärare inom medicinsk rätt och medicinsk etik, liksom andra personer med specialkompetens inom dessa områden, exempelvis genom engagemang i etikgrupper eller yrkesetiska organ, myndighetsanknytning etc., liksom personer som genom sin yrkesroll inom vård eller forskning har ett särskilt intresse för frågorna. Även studenter och övriga intresserade är varmt välkomna! 

Lokalen är Humanistiska teatern, Uppsala universitet, som rymmer 140 personer. Det finns alltså plats för många intresserade åhörare. Antalet platser på konferensmiddagen och deltagare med tillgång till lunchpaket är dock begränsat till ett mindre antal inbjudna. 

Varmt välkomna!

För medicinrättsgruppen
Elisabeth Rynning
Gästprofessor i Medicinsk rätt, Uppsala universitet

Program (pdf)

För frågor, vänligen kontakta Mattias Rosén mattias.rosen@jur.uu.se

Plats: Humanistiska teatern, Uppsala universitet
Datum: 24 oktober kl 12:00 - 25 oktober kl 12:30
Anmälan: Klicka här för att anmäla dig
Sista anmälningsdag: 10 oktober*

Eventuella förhinder efter anmälan meddelas vår forskningsamanuens Mattias Rosén (se e-postadress ovan) så att platsen kan erbjudas någon annan. Vi är tacksamma att få besked även om sena återbud.

Praktiska frågor rörande konferensen besvaras av forskningsamanuensen på samma
e-postadress.

Konferensen arrangeras i samarbete med Statens medicinsk-etiska råd (Smer) och med finansiering från Vitterhetsakademien. Den inleds alltså på FN-dagen, den 24 oktober.

*Sena anmälningar godtas i mån av plats och görs via mejl till Mattias Rosén mattias.rosen@jur.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-10-13