Bild av e-legitimation och Bank-ID

(O)behörig användning av e-legitimation


   Ett civilrättsligt forskningsprojekt

Konferens 2024
Kontakt

Ny konferens på temat obehörig användning av e-legitimation!

(O)behörig användning av e-legitimation - Regulatoriska utmaningar, målkonflikter och civilrättens tillkortakommande 

28- 29 november 2024 upprepar vi succèn och anordnar en två-dagars rättsvetenskaplig konferens!  

Förutom föredrag på "aktuella teman", såsom exempelvis gränsdragningen mellan behöriga och obehöriga transaktioner och småföretagares ställning som betaltjänstanvändare, kommer ett särskilt fokus riktas mot förhållandet mellan olika regelverk och hur komplexiteten i regleringen kan både påverka och försvåra både regelefterlevnad och hantering av civilrättsliga frågor. 

Mer information om program och anmälan kommer under våren 2024, men intresseanmälan kan göras här redan nu. 

Vi ser fram emot att välkomna er till Uppsala 28-29 november! 

Om projektet

Om projektet, kontakt m.m.

För inte så länge sedan krävde nästan alla bankärenden en egenhändig signatur på papper. Utvecklingen har gått snabbt och från de första stegen med engångskoder och kod-dosor har BankID blivit en självklarhet för att identifiera sig i många olika sammanhang. Med möjligheten att identifiera sig på detta enkla sätt har också risken för missbruk ökat. I domstolspraxis och i nämndpraxis finns många exempel på att enskilda ser ut att ha tagit lån de inte känner till, och att bankkontot tömts utan att kontohavaren alls vet var pengarna hamnat eller hur det hela har gått till. 

De problem som har uppstått är av stor betydelse både för enskilda och för den finansiella branschen, samtidigt som de rättsliga frågorna som uppkommer kan vara både komplexa och svårhanterliga. Efter många år med spretande avgöranden från Allmänna Reklamationsnämnden och underinstanserna börjar vi äntligen få prejudicerande domar från Högsta domstolen, både i Sverige och i övriga Norden. Det finns emellertid fortsatt all anledning att närmare diskutera de rättsliga frågor som uppkommer i komplexet.

Presentationsbilderna från 2022-års konferens och senare seminarier finns under rubriken "tidigare arrangemang" nedan.

Kontakta oss gärna om du vill med på vår e-postlista eller om du har förslag till tema eller föredragshållare för kommande seminarier! 

Torbjörn Ingvarsson & Marianne M. Rødvei Aagaard 
vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2024-03-05