Bild av e-legitimation och Bank-ID

Obehörig användning av e-legitimation


   Ett civilrättsligt forskningsprojekt

Arrangemang
Kontakt

Om projektet

För inte så länge sedan krävde nästan alla bankärenden en egenhändig signatur på papper. Utvecklingen har gått snabbt och från de första stegen med engångskoder och kod-dosor har BankID blivit en självklarhet för att identifiera sig i många olika sammanhang. Med möjligheten att identifiera sig på detta enkla sätt har också risken för missbruk ökat. I domstolspraxis och i nämndpraxis finns många exempel på att enskilda ser ut att ha tagit lån de inte känner till, och att bankkontot tömts utan att kontohavaren alls vet var pengarna hamnat eller hur det hela har gått till. 

De problem som har uppstått är av stor betydelse både för enskilda och för den finansiella branschen, samtidigt som de rättsliga frågorna som uppkommer kan vara både komplexa och svårhanterliga. Efter många år med spretande avgöranden från Allmänna Reklamationsnämnden och underinstanserna börjar vi äntligen få prejudicerande domar från Högsta domstolen, både i Sverige och i övriga Norden. Det finns emellertid fortsatt all anledning att närmare diskutera de rättsliga frågor som uppkommer i komplexet, och det är vad vi gjorde i Uppsala 1 och 2 december 2022 under konferensen "Obehörig användning av e-legitimation: Rättsliga utmaningar och nordiska utvecklingslinjer".

Den 9 juni 2023 kl. 13.15-15.00 bjöd vi in till seminarium (Uppsala/Zoom). Presentationsbilderna från seminariet finns under fliken "arrangemang" ovan! 

I början på juni 2023 publicerades ett temahäfte med texter från konferensen som genomfördes 1-2 december 2022 av Svensk Juristtidning (SvJT.se). Mer information finns under rubriken pågående forskning och aktuella publikationer nedan! 

Kontakta oss gärna om du vill med på vår e-postlista eller om du har förslag till tema eller föredragshållare för kommande seminarier! 

Torbjörn Ingvarsson & Marianne M. Rødvei Aagaard 
vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-06-26