Kommande och tidigare arrangemang

Planerade seminarier våren 2023

Under våren 2023 har vi planerat att genomföra några lunchseminarier. Seminarierna kommer genomföras på plats i Uppsala eller i Stockholm, med möjlighet för digitalt deltagande. Datum och mer information kommer. 

Preliminära teman för vårens seminarier är: 

  • NJA 2021 s. 1017: Hur långt räcker fullmaktsspåret och hur användbart är det egentligen? 
  • Banksekretess och bevisfrågor: Hur ska bankerna lyckas dra gränsen mellan behörig och obehörig användning, när de inte kan dela information om vad som faktiskt hänt? 

Den 1-2 december 2022 anordnades konferensen "Obehörig användning av e-legitimation – Rättsliga utmaningar och nordiska utvecklingslinjer"

Konferensen hade 115 anmälda deltagare och 16 föredragshållare. Den anordnades i Slottsbiografens lokaler i centrala Uppsala. Programmet med presentation av föredragshållarna kan laddas ner här. Under våren 2023 kommer ljud- och bild från konferensens föredrag, samt ett antal texter författade av våra föredragshållare, att publiceras i samarbete med Svensk Juristtidning. Mer information kommer! 

Senast uppdaterad: 2022-12-06