Öppna seminarier och konferenser

På den här sidan hittar du konferenser och seminarier där arrangörerna inbjuder allmänheten och särskilt intresserade. Ibland behövs anmälan, kontakta kontaktpersonen för respektive event och hör om det finns plats. Välkommen! 

Nordisk konferens i konstitutionell rätt 4-5 juni 2024

Den 4-5 juni 2024 äger den Nordiska konferensen i konstitutionell rätt rum i Uppsala. Som värd för konferensen står Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Konferensen äger rum i Universitetshuset. Varmt välkomna!

För mer information om konferensen och anmälan mm, klicka här

Genomförda seminarier och konferenser

Nedan visas ett axplock av de senaste seminarierna och konferenserna.

Medicinrätten och etiken – konflikter och samverkan

Den 24-25 oktober 2023 anordnas vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, en mångdisciplinär nationell konferens på temat ”Medicinrätten och etiken – konflikter och samverkan”. 

Läs mer om konferensen här

Obehörig användning av e-legitimation

Den 9 juni 2023, kl. 13.15-15.00 arrangeras ett seminarium med rubriken "Klassisk avtalsrätt och digitala avtalsslut - En relation i behov av parterapi?"

Den allmänna förmögenhetsrätten i allmänhet och avtalsrätten i synnerhet bygger än idag på lagstiftning som blev till när samhället såg rätt annorlunda ut. Samhälleliga förändringar är inget nytt och regleringen har överlag ansetts tåla även stora förändringar mycket väl, utan att större ingrepp från lagstiftarens sida ansetts nödvändiga. Men är så fortsatt fallet, eller har digitaliseringen ändrat spelplanen? Under seminariet kommer två typfall diskuteras då allmänna regler möter den digitala verkligheten på ett sätt som gör frågan befogad.

Ann-Sofie Henrikson, jur.dr., Umeå universitet, inleder på temat: ”E-legitimation som verktyg för ekonomiskt våld: Fyller ännu avtalslagens ogiltighetsregler sin funktion?”

Marianne M. Rødvei Aagaard, docent i civilrätt, Uppsala universitet, inleder på temat: ”NJA 2021 s. 1017 (Låneavtalet med Svea Ekonomi): Hur väl lämpar sig egentligen fullmaktsläran för typfallet obehörig användning av e-legitimation?”

Mer information

Seminariet är en fortsättning av en konferens om "Obehörig användning av e-legitimation: Rättsliga utmaningar och nordiska utvecklingslinjer", som ägde rum i Uppsala den 1 och 2 december 2022 om missbruk av e-legitimation, och där några av de juridiska utmaningar som uppstår i kölvattnet av sådant missbruk diskuterades.

► Gå till webbplats

Senast uppdaterad: 2023-12-06