Uppsala forskar-nätverk om mänskliga rättigheter

Ett lokalt forskarnätverk om mänskliga rättigheter

Om oss

Uppsala universitets forskarnätverk om mänskliga rättigheter välkomnar forskare från hela universitetet och alla dess fakulteter.

Nätverket har som mål att lyfta och vidareutveckla existerande forskning kring rättsliga, etiska, filosofiska och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter och koppla det till idag aktuella frågor som hot mot rättigheter, rättigheters olika status för olika grupper, rättigheters teoretiska grund och hur rättigheter kan utkrävas och genomföras.

För att kunna göra detta samlas våra forskare kring en mängd aktiviteter. Vi önskar vidare skapa nya kontakter, mötesplatser och samtal som främjar forskning och fördjupning för nätverkets medlemmar, för universitetet, och för samhället. Tanken är också att på längre sikt skapa förutsättningarna för gemensamma ansökningar om att inrätta nya forskningsmiljöer eller program. 


Kontakta oss:
mr-jur@uu.se

Aktuellt

Kommande Högre seminarier

Nu under våren planerar vi flera semnarier inom många områden som alla berör mänskliga rättigheter. Mer info kommer inom kort. Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på mr-jur@uu.se.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2023-01-20