Uppsala forskar-nätverk om mänskliga rättigheter

Ett lokalt forskarnätverk om mänskliga rättigheter

Om oss

Uppsala universitets forskarnätverk om mänskliga rättigheter välkomnar forskare från hela universitetet och alla dess fakulteter.

Nätverket har som mål att lyfta och vidareutveckla existerande forskning kring rättsliga, etiska, filosofiska och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter och koppla det till idag aktuella frågor som hot mot rättigheter, rättigheters olika status för olika grupper, rättigheters teoretiska grund och hur rättigheter kan utkrävas och genomföras.

För att kunna göra detta samlas våra forskare kring en mängd aktiviteter. Vi önskar vidare skapa nya kontakter, mötesplatser och samtal som främjar forskning och fördjupning för nätverkets medlemmar, för universitetet, och för samhället. Tanken är också att på längre sikt skapa förutsättningarna för gemensamma ansökningar om att inrätta nya forskningsmiljöer eller program. 


Kontakta oss:
mr-jur@uu.se

Aktuellt

Kommande Högre seminarier

Respekteras de mänskliga rättigheterna i Sverige? 

Institutet för mänskliga rättigheter är en statlig myndighet som inrättades i januari 2022 för att främja och försvara säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, bl a med utgångspunkt i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I detta seminarium får vi lyssna till professor Elisabeth Rynning som är ordförande i institutets styrelse, och gästprofessor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet. Hur ser hon på utvecklingen av de mänskliga rättigheterna i Sverige, och det nyinrättade institutets roll i det större politiska och konstitutionella landskapet?

Varmt välkomna till Gyllenhjelmska biblioteket, Skytteanum, 28 april kl 13.15. 

Nu under våren planerar vi flera semnarier inom många områden som alla berör mänskliga rättigheter. Mer info kommer inom kort. Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på mr-jur@uu.se.

Publikationer

Thomas Wimark
Wimark, T. (2021). Homemaking and perpetual liminality among queer refugees. Social & Cultural Geography22(5), 647-665.
Wimark, T. (2021). Housing policy with violent outcomes–the domestication of queer asylum seekers in a heteronormative society. Journal of ethnic and migration studies47(3), 703-722.
Hedlund, D., & Wimark, T. (2019). Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity. Journal of Refugee Studies32(2), 257-277.
Wimark, T., & Hedlund, D. (2017). Cohabitation as ideology in migration law. Sociologisk Forskning54(1-2), 69-89.

Thomas Nygren
Nolgård, O., Nygren, T., Tibbitts, F., Anamika, A., Bentrovato, D. et al.
Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, 7(1): 24-49 2020.
A global history in a global world?: Human rights in history education in the Global North and South
Nygren, T., Kronlid, D., Larsson, E., Novak, J., Bentrovato, D. et al.
Journal of Social Science Education, 19(4): 63-97 2020.
Global Citizenship Education for global citizenship?: Students’ views on learning about, through, and for human rights, peace, and sustainable development in England, India, New Zealand, South Africa, and SwedenLadda ner fulltext (pdf)
Nygren, T., Johnsrud, B.
Journal of Human Rights Practice, 10(2): 287-306 2018.
What Would Martin Luther King Jr. Say?: Teaching the Historical and Practical Past to Promote Human Rights in Education
Standish, K., Nygren, T.
Nordic Journal of Studies in Educational Policy Routledge. Epub ahead of print. 2018.
Looking for peace in the Swedish National CurriculaLadda ner fulltext (pdf)
Nygren, T.
Journal of Peace Education, Routledge. 13(2): 113-135 2016.
Thinking and caring about indigenous peoples’ human rights: Swedish students writing history beyond scholarly debate

Sofia Näsström
The Spirit of Democracy. Corruption. Disintegration, Renewal (Oxford University Press 2021).

Sara Lundberg
Utbildning – både rättighet och skyldighet

Senast uppdaterad: 2023-04-06