T1-Podden

I T1-podden diskuterar Moa Kindström Dahlin och Patrik Bremdal offentligrättsliga frågeställningar ur flera olika perspektiv. Motorn är frågor från studenterna på Terminskurs 1 och Juridiskt grundår. Dessutom ges rättsliga perspektiv på aktuella händelser som kan kopplas till kursernas innehåll, dvs statsrätt, konstitutionell EU-rätt och mänskliga rättigheter.

Ett övergripande syfte med podden är att inspirera till det juridiska samtalet och visa att det inte behöver vara dramatiskt att prata om juridik eller att argumentera rättsligt. Ett annat syfte är att ge studenterna en förståelse hur olika rättsliga principer som legalitet, proportionalitet, objektivitet, med mera hänger ihop och hur de kan relateras till de rättsliga frågor som behandlas på kurserna. Podden vill även belysa den offentliga rättens plats i samhället genom diskussioner kring demokrati, makt och ansvar. Målet är att synliggöra gränser och överlappningar mellan juridiken, politiken och verkligheten.

Prenumera på vår podcast via:
    


►Avsnitt 25 - HFD-pdden med Helena Jäderblom 
Moa och Patrik on tour! Den här gången spelar vi in i plenisalen på HFD. Vi samtalar med domstolens ordförande tillika årets jurist 2022, Helena Jäderblom, om domarrollen och domstolarnas roll i rättsstaten.


►Avsnitt 24 - JO-podden med Elisabeth Rynning
Podden (inspelad 21-11-19) gästas denna gång av Elisabeth Rynning som tidigare kunnat titulera sig chefs-JO, justitieråd och professor i medicinsk rätt. Vi samtalar bl.a. om värdet av att värna medborgarnas förtroende för staten och JO:s viktiga roll och uppdrag för att nå detta ändamål.


►Avsnitt 23 - Riksmarskalken och staschefen
I detta avsnitt gästas vi av Hans Excellens riksmarskalken Fredrik Wersäll. Vi talar bl.a. om rollen och uppdraget som riksmarskalk och relationen mellan kungen och regeringen men också om en lång juristkarriär och hur man kan tänka och välja för att ha ett så bra arbetsliv som möjligt.


►Avsnitt 22 – Europadomstolspodden
Tillsammans med Sveriges domare i Europadomstolen Erik Wennerström diskuterar vi Europadomstolens arbete. Vi diskuterar även relationen mellan EU och Europarådet och frågan om EU;s eventuella anslutning till Europarådet.


►Avsnitt 21 - Övningstentapodden
Ragnar Fahlin Strömberg  gästar podden och kommenterar övningstentamen VT21. Förutom en utförlig genomgång av de rättsliga frågorna kopplade till frågan diskuteras även vanliga misstag och lite tips inför tentamen.


►Avsnitt 20 – EU-podden
I detta avsnitt sätter vi fokus på EU-rätten och EU tillsammans med docent Helene Andersson. Vi diskuterar bland annat de olika institutionerna inom EU och skillnaden mellan EU-rätt och svensk rätt.


►Avsnitt 19 - FreeBritney-podden
Tillsammans med Therése Fridström Montoya, docent i civilrätt, diskuterar vi frågor om ställföreträdarskap, mänskliga rättigheter och rättsstatliga skyddsmekanismer i ljuset av dokumentären "Framing Britney Spears"


►Avsnitt 18 – Talmanspodden med Andreas Norlén
I detta avsnitt av podden gästas vi av talman Andreas Norlén som diskuterar talmannens roll och juridikens betydelse i riksdagsarbetet. Han resonerar även kring den senaste regeringsbildningen och om RF:s skydd för den svenska demokratin.


►Avsnitt 17 - Coronapodden
I detta avsnitt av podden gästas vi av Olof Wilske, lektor i konstitutionell rätt och pratar om olika konstitutionella aspekter av hanteringen av coronapandemin.


►Avsnitt 16 - Övningstentapodden
I detta bonusavsnitt av podden diskuterar Marcus Grahn rättningen av övningstentamen på Terminskurs 1 HT20. Han går igenom svaret och delar med sig av sina tankar kring studenternas svar och skickar med tips inför tentamen.


►Avsnitt 15 - Barnkonventionen.mp3
Vi samtalar med docent Rebecca Stern och professor Pernilla Leviner om Barnkonventionen och vad det innebär att den från årsskiftet blivit svensk lag. Vi diskuterar till exempel vilken ställning konventionen har i svensk rätt och hur den skiljer sig från inkorporeringen av EKMR.


►Avsnitt 14 - Bonusavsnitt - Övningstentapodden.mp3
Petter Danckwardt och Nicki Rudberg gästar podden och kommenterar övningstentamen HT19. Förutom en utförlig genomgång av de rättsliga frågorna kopplade till frågan lyfter de även vanliga misstag och ger tips kring hur man kan tänka när man skriver en tentamen.


►Avsnitt 13 - Rättstatspodden med Anne Ramberg.mp3
I denna pod - den första i vår nya studio - får vi celebert besök av f d generalsekreteraren för advokatsamfundet tillika hedersdoktor vid Uppsala universitet, Anne Ramberg. Vi pratar om juristens roll i samhället, dagens studenter och Annes val att inte väja för blåsväder.


►Avsnitt 12 - Ministerpodden med Ardalan Shekarabi.mp3
Vi samtalar med civilminister (tillika juristen) Ardalan Shekarabi om politik i juridiken och juridik i politiken. Vi diskuterar även regleringen av den svenska ministerrollen liksom regeringens rättsliga ramar och möjligheter, både konstitutionellt och i förhållande till EU-rätten. Podden spelades in på finansdepartementet den 7 maj 2019.


►Avsnitt 11 - Bonusavsnitt - Övningstentapodden.mp3
Anni Kolehmainen gästar podden och kommenterar övningstentamen VT19. Förutom en utförlig genomgång av de rättsliga frågorna kopplade till frågan lyfter hon även vanliga misstag och ger tips kring hur man kan tänka när man skriver en tentamen.


►Avsnitt 10 - Religionspodden.mp3
I denna podd gästas vi av professor Lotta Lerwall och lektor Victoria Enkvist. Temat för podden är religion ur ett rättsligt perspektiv. Exempelvis diskuteras religiösa friskolor, böneutrop och hur frågor om religionsfrihet kan problematiseras.


►Avsnitt 9 - Bonusavsnitt - Kommentar övningstentan HT18.mp3
I detta bonusavsnitt av podden kommenterar Patrik övningstentan och går igenom hur man ska tänka när man svarar på en tentafråga.
 


►Avsnitt 8 - Inför tentan HT18.mp3
Denna gång fokuserar vi på tentarelaterade frågor tillsammans med Carl-Fredrik Bergström. Vi resonerar lite kring hur tentan kan var upplagd och vilken typ av frågor som kan dyka upp på tentamen. Vi delar även med oss av några tips inför både tentaplugg och tentaskrivande. Dessutom svarar vi såklart på de frågor ni studenter har skickat in till podden.


►Avsnitt 7 Bull Lagrådet och att vara domare.mp3
Denna gång gästas podden av justitierådet Thomas Bull som pratar lagrådet, svensk lagberedning och om hur den svenska lagstiftningsprocessen skiljer sig mot andra länders. Han pratar även om vad en domare i Högsta förvaltningsdomstolen gör om dagarna och hur de olika roller han haft som jurist skiljer sig åt.


►Avsnitt 6 Valet, demokratifrågor och "regeringsformsboken"
I detta avsnitt samtalar vi med docent i statsvetenskap, Sofia Näsström, om gårdagens val. Olika demokratifrågor, bl.a. representation och populism diskuteras. Missa inte Patriks hänvisning till "regeringsformsboken"!►Avsnitt 5 Tentapodden.mp3
I den sista podden för terminen diskuterar Moa och Patrik kring tentamen och hur man som student kan tänka inför och under tentan. Tanken är att skapa förutsättningar för att på bästa sätt komma förberedd till tentan.


►Avsnitt 4 VT-18.mp3
I detta avsnitt samtalar Moa och Patrik om några konstitutionellrättsliga frågor som uppmärksammats i media under våren 2018, t.ex. barnkonventionen som rättskälla, transportstyrelsen och KU samt tiggeriförbud och kommunal normgivning. Dessutom besvaras som vanligt frågor från studenter.


►MeToo-podden.mp3
En extrainsatt pod med anledning av kampanjen #MeToo. I podden diskuteras rättsliga frågor kopplade till kampanjen med ett särskilt fokus på juristens roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv.


►Avsnitt 3 - EU-podden.mp3
Denna gång tar vi oss an EU-rätten med hjälp av professor Carl-Fredrik Bergström i ett samtal som spelades in under HT 17. I podden förklaras hur man som student ska tänka när man närmar sig EU-rätten och dessutom fördjupar vi oss i några särskilda frågor som brukar komma upp från studenthåll.


►Avsnitt 2 - Pod om studieteknik.mp3
En podd om studieteknik och seminariearbete. Tillsammans med studenterna Agnes Emborg (ordförande JF) och Felix Ohlin (ordförande JURO) samt Sverker Scheutz (erfaren T1-lärare och pedagogisk pristagare) diskuterar vi kring att studera vid universitet, studieteknik och seminariearbete i syfte att minska studiestress och betygshets.


►Avsnitt 1 - Introduktionspod T1 V18.mp3
Terminens första pod introducerar Moa och Patrik som leder podden och presenterar poddens upplägg och syften.


Senast uppdaterad: 2023-05-31