Om att tävla i juridik

Du som är juriststudent och läser någon av våra fördjupningskurser har en möjlighet att tävla i juridik. Tävlingarna arrangeras i första hand i andra europeiska länder och innebär ofta både skriftliga och muntliga moment. Läs mer om de olika tävlingarna nedan. Där finns också länkar till undersidor med mer information.


European Law Moot Court Competition

European Law Moot Court Competition är en tävling i EU-rätt som är öppen för studenter från hela världen. Omkring den 1 september varje år lanseras ett fingerat scenario på tävlingens hemsida.

► Läs mer om tävlingen här


International and European Tax Moot Court Competition

International and European Tax Moot Court Competition är en tävling i skatteprocess anordnad av European Tax College Foundation, Leuven, Belgien, som ger dig en möjlighet att plädera och argumentera i internationella och europeiska skattemål.

► Läs mer om tävlingen här


Telders International Law Moot Court Competition

The Telders International Law Moot Court Competition är en rättegångstävling i folkrätt inom Europa. Tävlingen som startar i september baseras på ett fiktivt rättsfall som är unikt för varje år.

► Läs mer om tävlingen här


Nordiska rättegångstävlingen

Nordiska rättegångstävlingen har sin grund i den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. I tävlingen, som äger rum under våren, deltar tolv lag från de fem nordiska länderna.  

► Läs mer om tävlingen här


Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

The Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot är en internationell skiljeförfarandetävling i internationell kommersiell avtalsrätt och skiljemannarätt. Tävlingen börjar under oktober månad och är öppen för deltagare från hela världen.

► Läs mer om tävlingen här


ICC Moot Court Competition

ICC Moot Court Competition är en tävling i internationell straffrätt som årligen lockar ca 60 lag från hela världen. Tävlingen pågår från slutet av oktober till slutet av maj, då tävlingens muntliga del hålls i den internationella fredens huvudstad Haag, Nederländerna.

► Läs mer om tävlingen här 

Senast uppdaterad: 2022-06-09