European Law Moot Court Competition

European Law Moot Court Competition (ELMC) är en mycket prestigefylld rättegångstävling, där studenterna författar inlagor och framför sina argument inför en domarpanel.

Tävlingen går ut på att deltagarna får analysera ett fiktivt scenario och argumentera för de inblandade parternas ståndpunkter i skriftliga inlagor. De 48 bästa lagen i den inledande skriftliga delen kallas till någon av fyra regionfinaler, där de får presentera sina argument muntligen i ett rättegångsspel. Vinnarna i regionfinalerna möts i en avslutande final inför EU-domstolen i Luxemburg.

Vid Uppsala universitet ingår deltagande i ELMC som en del av fördjupningskursen EU Commercial Law and Litigation (30 hp), som ges under höstterminen. Tävlingen sker på engelska och franska. Anmälan till tävlingen sker via hemsidan, vanligtvis senast den 1 november.

 ► Gå direkt till tävlingens hemsida