ICC Moot Court Competition

ICC Moot Court Competition är en årligen återkommande rättegångstävling med fokus på internationell straffrätt, arrangerad i samverkan mellan den Internationella brottmålsdomstolen i Haag, Grotius Centre for International Legal Studies och Universiteit Leiden. Tanken är att deltagarna ska tillgodogöra sig djupgående kunskap om internationell straffrätt och den internationella brottmålsdomstolens organisation, införskaffa kunskap om andra viktiga aktörer på den internationella straffrättens område, få praktisk yrkesfärdighetsträning samt ges möjlighet att bygga upp ett kontaktnätverk med professorer, praktiskt yrkesverksamma och andra tävlingsdeltagare.

Tävlingen är uppdelad i två faser, en muntlig och en skriftlig, som båda utgår från ett på förhand distribuerat fiktivt mål. Den skriftliga fasen, som inleds i början av november och pågår fram till slutet av februari, består i att deltagarna ska författa tre stycken inlagor som representerar inlagor ingivna av åklagarsidan, företrädaren för den berörda staten eller försvaret, respektive offrens representant. Den muntliga fasen äger rum i maj månad i den internationella fredens huvudstad Haag, då deltagarna under en intensiv vecka för respektive aktörs talan vid minst två tillfällen. De mest framgångsrika lagen går därefter vidare till en semifinalrunda, och slutligen avancerar de tre främsta lagen till en final som vanligen hålls i den internationella brottmålsdomstolens lokaler och inför domstolens riktiga domare.

Vid sidan av tävlingen innebär deltagande att studenterna får möjlighet att besöka Internationella brottmålsdomstolen, Internationella domstolen (ICJ) och Permanenta skiljedomstolen (PCA), Krigstribunalen över forna Jugoslavien (ICTY), Specialtribunalen för Libanon (STL) samt Fredspalatsets stora internationellrättsliga bibliotek.

► Gå direkt till tävlingens hemsida