International and European Tax Moot Court Competition

International and European Tax Moot Court Competition är en följd av den ökande globaliseringen av skattefrågor och skatteprocesser, och är den enda tävlingen i sitt slag inom den internationella skatterätten. Moot Court är erkänd av Europeiska kommissionen som även bidrar med finansiellt stöd till tävlingen.

Det övergripande syftet med tävlingen är att låta studenter från olika delar av världen vässa sina kunskaper i muntlig framställning och skriftlig argumentation i en konkurrensbetonad internationell skattemiljö.

Moot Court är en unik erfarenhet för deltagande studenter. Studenterna får feedback på sina inlagor av professorer, domare och advokater som är världskända inom skatterätten och under de muntliga förhandlingarna arbetar studenterna tillsammans med domare från de högsta domstolarna. Under en vecka i Leuven delar de kunskap, erfarenheter och sociala kontakter i en internationell akademisk miljö.

Tävlingen inleds under hösten med författande av inlagor där studenterna arbetar i grupper om två (en grupp för applicant och en för defendent). Inlagorna lämnas in i mitten av januari. I mars tävlar sedan studenterna mot andra uttagna universitet vid universitetet i Leuven. Innan tävlingsveckan kommer studenterna även att få möjlighet att träna sina pläderingsfärdigheter på några av våra svenska byråer och domstolar.

Om du läser fördjupningskurs i skatterätt inom någon av kurserna Företagsbeskattning 30 hp, Internationell beskattning 30 hp eller Examensarbete 30 hp är du varmt välkommen att lämna in din ansökan för deltagande i tävlingen. Deltagande i tävlingen medför inga kostnader.

►Gå direkt till tävlingens hemsida