Nordiska rättegångstävlingen

Nordiska rättegångstävlingen består av en skriftlig och en muntlig del. I den skriftliga delen som inleds i april utarbetar medlemmarna ett klagomål samt ett svaromål med utgångspunkt i en fiktiv händelse.

Den muntliga delen som går ut på en plädering i en simulerad rättegång sker i juni i någon av de nordiska huvudstäderna. Lagets storlek är begränsat till 6 tävlande, där det i varje lag finns både en klagande och en svarande part. Totalt deltar tolv lag från Norden. Dessa utgörs alla av en advokatklubb som företräds av en aktiv advokat. Tävlingen sker på de skandinaviska språken.

Uppsalas lag består av studenter från kursen Grundläggande rättigheter i Europa - teori och praktik.