Telders International Law Moot Court Competition

The Telders International Law Moot Court Competition är den mest prestigefyllda rättegångstävlingen i folkrätt i Europa. Studenterna ska här försöka att lösa ett rättsfall som bygger på en hypotetisk konflikt mellan två stater.

Tävlingen som startar i september, är uppdelad i två faser. Under den första som varar mellan oktober-januari skriver deltagarna sina inlagor. Under den andra och avslutande fasen i april, sker muntliga förhandlingar mot fyra andra lag i Fredspalatset (Vredespaleis) inför internationella domstolen, i Haag.

Varje deltagande land bidrar med ett lag som består av fyra personer. där varje grupp splittras upp i två undergrupper uppdelat på svarande och klagande stat. Kraven på tävlingsdeltagarna är höga, med krav på inläsning och fördjupade studier i folkrätt och en förmåga att kunna framföra logiska och genomtänkta argument.

Inga krav finns på deltagande i någon specifik kurs, men starka kopplingar finns till kursen International Law: Fundamental Concepts.

► Gå direkt till tävlingens hemsida