Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot inleds med att laget lämnar in två skriftliga inlagor, en för klagande part och en för svarande part och avlutas med muntliga pläderingar i Wien i början av april.

Tävlingens utgångspunkt är en internationell handelskonflikt där deltagarna ska försöka att lösa problemet genom att använda sig av Förenta nationernas konvention om internationella köp av varor och om internationella kommersiella skiljeförfaranden.  

Alla som studerar juridik på högskole- och universitetsnivå är välkomna att delta, även doktorandstudenter. Det finns ingen begränsning för lagens storlek, som dock måste bestå av minst två perosner. Det är däremot viktigt att deltagarna har mycket goda kunskaper i det engelska språket och är väl inlästa på relevanta avsnitt av den internationella rätten.

► Gå direkt till tävlingens hemsida