Våra utbildningar

Vi erbjuder program, fristående kurser och även skräddarsydda paket för arbetslivet.

Juristprogrammet

Lantmäteriprogrammet

Kurser

Bli student hos oss

Vår juristutbildning är en av Sveriges mest populära. Utbildningen bygger på en problembaserad inlärningsmodell och ger dig eftertraktade kunskaper inom både traditionell juridik och nyare specialområden. Efter examen finns goda möjligheter till ett arbete inom en mängd områden där juridisk expertis efterfrågas.

Vi erbjuder ett flertal intressanta kurser inom juristprogrammet samt också fristående kurser. Programkurser finns på både grundnivå och avancerad nivå, med möjlighet till fördjupning och bredd. Fristående kurser finns på grundnivå. Under den avancerade nivån på termin 7 till 9 kan programstudenten själv styra upplägget av de obligatoriska och valbara  fördjupningskurserna samt examensarbetet. 

Vi erbjuder även en möjlighet att läsa på Lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning, med fokus på juridik och samhällsplanering. Syftet med programmet, som liksom juristprogrammet baseras på problembaserad undervisning, är att utbilda samhällsbyggnadsjurister som ska delta i de juridiska delarna av samhällsbyggnads-processen, dels med juridiskt hållbara lösningar, dels med processledning. 

Senast uppdaterad: 2023-09-12