Välj från vårt breda utbud av utbildningar

Vi erbjuder program, fristående kurser och även skräddarsydda paket för arbetslivet.

Juristprogrammet

Kurser

Bli student hos oss

Vår juristutbildning är en av Sveriges mest populära utbildningar. Utbildningen som bygger på en problembaserad inlärningsmodell ger dig eftertraktade kunskaper inom både traditionell juridik och nyare specialområden. Efter examen finns goda möjligheter till ett arbete inom en mängd områden där juridisk expertis efterfrågas. Vi erbjuder ett flertal intressanta kurser inom juristprogrammet samt också fristående kurser. Programkurser finns på både grundnivå och avancerad nivå, med möjlighet till fördjupning och bredd. Fristående kurser ges på grundnivå. Under den avancerade nivån på termin 7 till 9 kan programstudenten själv styra upplägget av de obligatoriska och valbara  fördjupningskurserna samt examensarbetet. 

Från och med hösten 2019 har du möjlighet att läsa på lantmäteriprogrammet, juridisk inriktning, med fokus på juridik och samhällsplanering. Syftet med programmet, som liksom juristprogrammet baseras på problembaserad undervisning, är att utbilda samhällsbyggnadsjurister som ska delta i de juridiska delarna av samhällsbyggnadsprocessen, dels med juridiskt hållbara lösningar, dels med processledning. 

Senast uppdaterad: 2021-09-08