Ansökan och behörighet

Ansökan till juristprogrammet

Antagning till juristprogrammet sker både till höst- och vårterminen.

Ansökan sker senast den 15 april eller den 15 oktober och görs via webben på Antagning.se. Urvalet baseras på högskoleprov och betyg.

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet till juristutbildningen. För att kunna antas måste du ha studerat Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A1) alternativt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1).

För frågor om meritpoäng, kontakta Studie- och karriärvägledningen vid Uppsala universitet.


Anmälan till terminskurs inom juristprogrammet

Om du redan är student på juristprogrammet och läser någon av de första terminerna så ska du anmäla dig till nästa terminskurs. Anmälan till höstterminen ska göras senast den 15 april och till vårterminen senast den 15 oktober. Anmälan görs via en särskild länk som publiceras på Studentportalen i god tid före sista anmälningsdag.

För att vara behörig att läsa vidare måste du ha fullgjort obligatoriet på alla tidigare terminskurser och blivit godkänd på alla tentor utom högst en.


Ansökan till kurser på avancerad nivå inom juristprogrammet

Du som läser på juristprogrammet kan söka någon av våra valfria fördjupningskurser efter terminskurserna. Den ena av dessa ska vara en terminslång kurs om 30 hp. Den andra kursen ska omfatta 15 hp. Inom programmet ingår också kursen Rättshistoria och allmän rättslära, 15 hp samt ett examensarbete om 30 hp.

Sista ansökningsdag till fördjupningskurser och den obligatoriska kursen Rättshistoria och allmän rättslära är den 15 oktober till vårterminen och 15 april till höstterminen. Ansökan görs via en särskild länk som publiceras på Studentportalen i god tid före sista ansökningsdag.

För att vara behörig att läsa fördjupningskurser måste du ha fullgjort obligatoriet på samtliga terminskurser (T1-T6) och klarat alla tentor utom högst en. Många av våra fördjupningskurser har dessutom ett särskilt förkunskapskrav som innebär att en viss eller vissa terminskurser måste vara avklarade med godkänt betyg. Vilka förkunskapskrav en kurs har framgår av kursbeskrivningarna i broschyren om fördjupningskurser (se nedan). Där finns även mer information kring urval m m.

Du som vill skriva examensarbete måste ha godkänt betyg från alla terminskurser (T1-T6). För examensarbetet finns inget särskilt ansökningssystem. Du bestämmer ämne och ordnar handledare och eventuellt praktik själv innan du ska registrera dig på kursen. Mer information om examensarbete finns på Studentportalen.


Ansökan till lantmäteriprogrammet, juridisk inriktining

Antagning till lantmäteriprogrammet sker till höstterminen, med ansökan senast den 15 april via Antagning.se

För att kunna antas krävs grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)

Urval baseras på betyg och högskoleprov.


Ansökan till socionomprogrammet

Antagning till socionomprogrammet sker till höstterminen, med ansökan senast den 15 april via Antagning.se

För att kunna antas krävs grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5).

Urval baseras på betyg och högskoleprov.


Ansökan till fristående kurser

Vi erbjuder för tillfället fyra fristående kurser. Juridiskt grundår har samma förkunskapskrav som juristprogrammet och startar enbart på höstterminen. Nätbaserad Juridisk översiktskurs har endast grundläggande behörighet som förkunskapskrav och ges både till våren och hösten, liksom Juridisk översiktskurs. Miljörätt ges till våren. Ansökan till våra fristående kurser görs via Antagning.se. Sista ansökningsdag till vårterminen är den 15 oktober och till hösterminen den 15 april.