Arbetsmarknaden för jurister

Nyexaminerade jurister får ofta jobb kort efter att de har tagit examen. Arbetsmarknaden för jurister väntas vara god även under de närmaste åren, antalet yrkesområden breddas kontinuerligt.

Ungefär hälften av alla yrkesverksamma jurister har arbeten där det krävs en juristexamen för det arbete man utför. Resten av juristerna arbetar inom områden där personer har andra utbildningar, till exempel ekonomer, statsvetare och systemvetare. Som jurist behöver du ofta fungera som en kreativ problemlösare med särskild kompetens inom juridik.

Inom offentlig / statlig sektor

Omkring hälften av alla nyexaminerade jurister jobbar inom den statliga sektorn. Många som arbetar inom den statliga sektorn sitter i ting. Tingstjänstgöring är en tidsbegränsad anställning på en domstol som inkluderar en vidareutbildning. Efter att ha suttit i ting kan man söka sig vidare och bli domare, åklagare eller kronofogde. Den som vill bli advokat börjar ofta med att sitta ting för att sedan gå vidare som biträdande jurist på advokatbyrå. 

En mindre andel börjar sin karriär inom kommuner och landsting.

Inom näringslivet

Fyrtio procent av de nyexaminerade juristerna får jobb inom det privata näringslivet, exempelvis på revisionsbyrå eller som biträdande jurist på advokatbyrå. Efter tre års kvalificerat juridiskt arbete kan man genomföra Advokatsamfundets advokatutbildning och därefter ansöka om att få bli advokat. Många lämnar dock advokatyrket efter några år och går till bolag eller offentlig verksamhet.

Senast uppdaterad: 2022-05-30