Vill du bli doktorand?

Juridiska institutionens starka forskningsmiljö är en viktig förutsättning för vår väl ansedda utbildningsmodell. Vill du vara en del av denna dynamiska miljö under några år? Välkommen att söka till vår forskarutbildning!

Forskarutbildning

En doktorsexamen är den högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. Vid Juridicum erbjuds forskarutbildning i 15 forskarutbildningsämnen och nio civilrättsliga delområden. Utbildningen, som håller en mycket hög kvalitet, förbereder för kvalificerade tjänster inom akademin, näringslivet, myndigheter och i samhället i övrigt.

I den allmänna studieplanen finns detaljerad information om forskarutbildningens syfte och innehåll. Dessutom beskriver den behörighetskraven för den som vill söka till vår forskarutbildning, liksom regler kring handledning, uppföljning, finansiering och examination. 

Mer om forskarutbildningen

Bli doktorand hos oss


Senast uppdaterad: 2021-07-01