Avhandlingsdatabas

Om avhandlingsdatabasen

Här visas de senaste 50 avhandlingarna som lagts fram vid Juridiska fakulteten. Uppgifterna hämtas från universitetets publikationsdatabas DiVA. För information om äldre avhandlingar, kontakta forskningsadministratören vid Juridiska institutionen.

 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2019-10-11 kl 10:15

  Hellner, Agnes

  Arguments for Access to Justice: Supra-individual Environmental Claims Before Administrative Courts

  Open access
 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2019-09-24 kl 09:15

  Winther, Pontus

  International Humanitarian Law and Influence Operations: The Protection of Civilians from Unlawful Communication Influence Activities during Armed Conflict

  Open access
 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2019-03-22 kl 10:00

  Dahlquist Cullborg, Joel

  The Use of “non-ICSID” Arbitration Rules in Investment Treaty Disputes: Domestic Courts, Commercial Arbitration Institutions and Arbitral Tribunal Jurisdiction

  Open access
 • Sal IV, the University Main Building, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-12-12 kl 10:15

  Litins´ka, Yana

  Assessing capacity to decide on medical treatment: On human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden

  Open access
 • Universitetshuset, lärosal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-05-30 kl 10:15

  Bergman, Jon

  Concentrations in the EU pharmaceutical sector: The protection of effective competition under Council Regulation No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

  Open access
 • Nya Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala 2018-05-25 kl 10:15

  Hellborg, Sabina

  Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

 • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-04-27 kl 10:15

  Jacobsson, Linus

  Permanent Establishment through Related Persons: A Study on the Treatment of Related Persons under Article 5 of the OECD Model Tax Convention

  Open access
 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2018-05-18 kl 10:15

  Karlander, Lars

  The ECJ's Adjudication of Fundamental Rights Conflicts: In Search of a Fair Balance

  Open access
 • Universitetshuset, Sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-02-16 kl 10:15

  Rönnelid, Love

  The emergence of routine enforcement of international investment law: Effects on investment protection and development

  Open access
 • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-02-02 kl 10:15

  Johansson, Caroline

  Tjänstepensionen möter EU-rätten: Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

  Open access
 • Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2017-12-15 kl 10:15

  Elmerot, Åsa

  Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation

  Open access
 • Nya Brusewitz, rum 3312, Gamla Torget, Uppsala 2017-05-05 kl 10:15

  Lewander, Anna

  Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning: Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten

 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala 2017-03-10 kl 10:15

  Bellander, Henrik

  Rättegångskostnader: Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål

  Open access
 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2017-05-12 kl 10:15

  Söderström, Rebecca

  Sound Banking

  Open access
 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2016-04-29 kl 10:15

  Iacovides, Marios C.

  A ‘More Economic Approach’ to WTO Law’s Relevant Market Definition, Trade Harm, and Quantification of Trade Effects and Countermeasures: A Normative Law and Economics Comparison with EU Competition Law

  Open access
 • Eva Netzeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala 2016-12-09 kl 10:15

  Malafry, Melina

  Biodiversity Protection in an Aspiring Carbon-Neutral Society: A Legal Study on the Relationship between Renewable Energy and Biodiversity in a European Union Context

  Open access
 • Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2016-11-09 kl 10:15

  Slokenberga, Santa

  European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing

 • Ihre-salen, Engelska parken, Uppsala 2016-05-13 kl 10:15

  Svensson, Erik

  Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott

 • Gunnar Johansson-salen i Blåsenhus, Uppsala 2016-03-04 kl 10:15

  Zillén, Kavot

  Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

  Open access
 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2016-05-25 kl 10:15

  Garland, Jameson

  On Science, Law, and Medicine: The case of gender-“normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development

  Open access
 • Universitetshuset sal IV, Uppsala 2015-05-22 kl 17:51

  Walleng, Kajsa

  Att leva som sambo: En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid

  Open access
 • Brusewitzsalen,, Gamla torget 6, plan 3, Uppsala 2015-09-25 kl 10:15

  Sjödin, Erik

  Ett europeiserat arbetstagarinflytande: en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

  Open access
 • Universitetshuset sal IX, Uppsala 2015-03-20 kl 10:15

  Fridström Montoya, Therése

  Leva som andra genom ställföreträdare: en rättslig och faktisk paradox

 • sal IV, Universitetshusets, Uppsala 2015-02-13 kl 10:15

  Boserup, Hans

  Mikrostyring i mediation

  Open access
 • Universitetshuset sal IX, Uppsala 2015-04-17 kl 10:15

  Strand, Magnus

  The Passing-On Problem in EU Law Damages and Restitution

  Open access
 • Sal IV Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2015-05-08 kl 10:15

  Romby, Anna

  Underskott i aktiebolag: En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten

 • Universitetshuset, Sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala 2015-01-28 kl 10:15

  Holm, Cyril

  F. A. Hayek's Critique of Legislation

  Open access
 • Sal IV, Universitetshuset, Uppsala 2014-05-23 kl 10:15

  Wall, Gustaf

  Rättskraft och korrektiv: En förvaltningsrättslig studie

 • Universitetshuset, lärosal IX, Uppsala 2014-04-25 kl 10:15

  Arnerstål, Stojan

  Varumärket som kontraktsföremål

 • Lärosal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2013-10-25 kl 10:15

  Berglund, Martin

  Avräkningsmetoden: En skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning

 • Brusewitzsalen, Gamla Torget 6, Uppsala 2013-09-13 kl 14:15

  Borg Jansson, Dominika

  Harmonizing National Laws on Human Trafficking by Implementing Article 3 of the Palermo Protocol: Problems and Reform

 • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2013-04-08 kl 13:15

  Fogdestam Agius, Maria

  Interaction and Delimitation of International Legal Orders

 • Universitetshuset - Sal IV, Uppsala 2013-09-05 kl 10:15

  Gustafsson, Anna

  Kränkande behandling i skolan: Den rättsliga regleringen av kommunens ansvar

 • Brusewitzsalen, Gamla Torget 6, Uppsala 2013-11-22 kl 10:15

  Wetter, Anna

  Making EU Legislation in the Area of Criminal Law: A Swedish Perspective

 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala 2013-11-29 kl 10:15

  Enkvist, Victoria

  Religionsfrihetens rättsliga ramar

 • Auditorium Minus,Gustavianum, Uppsala 2013-11-01 kl 10:15

  Stoll, Jane

  Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood: Swedish Law in a Comparative Context

  Open access
 • Universitetshuset Sal IX, Uppsala 2013-02-28 kl 10:15

  Wiberg, Maria

  The EU Services Directive – Law or Simply Policy?

 • Gustavianum, Auditorium Minus, Akademigatan 3, Uppsala 2012-09-28 kl 10:15

  Forsberg, Maria

  Skogen som livsmiljö: En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

  Open access
 • Taxation of Foreign Business Income within the European Internal Market

  An analysis of the conflict between the objective of achievement of the European internal market and the principles of territoriality and worldwide taxation Monsenego, Jérôme

 • Universitetshuset, sal IX, Uppsala 2012-03-09 kl 10:15

  Strömgren, Peter

  Tillbehör och accession

 • Verklig innebörd

  En studie av inkomstskattepraxis Burmeister, Jari

  Open access
 • Sal IV, Universitetshuset, Uppsala 2011-06-03 kl 10:15

  K. Nilsson, Annika

  Enforcing Environmental Responsibilities: A Comparative Study of Environmental Administrative Law

  Open access
 • Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1, Uppsala 2011-05-28 kl 10:15

  Marklund, Linda

  Ett brott - två processer: Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

 • Sal 9, Universitetshuset, Uppsala 2011-10-21 kl 10:15

  Päiviö, Nils-Johan

  Från skattemannarätt till nyttjanderätt: En rätthistorisk studie av utvecklingen av samernas rättigheter  från  slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag

 • Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala 2011-12-09 kl 10:15

  Axelsson, Ewa

  Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: En medicinrättslig studie

  Open access
 • Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala 2011-03-04 kl 10:15

  Boucht, Johan

  Polisiär våldsanvändning: En straff- och offentligrättslig undersökning

 • University Building, Hall IV, Uppsala 2011-02-11 kl 10:15

  Sörgjerd, Caroline

  Reconstructing Marriage in a Changing Legal and Societal Landscape: Challenges of New Cohabitation Models in Sweden

 • Brusewitzsalen, Gamla Torget 6, Uppsala 2011-05-20 kl 10:15

  Bremdal, Patrik

  Riksdagens kontroll av regeringsmakten

 • Auditorium Minus in Gustavianum, Juridicum, Box 512,751 20 Uppsala., Uppsala 2011-01-21 kl 10:15

  Juma Nyabinda, Richard

  An Inquiry into the Compatibility of the Demo-Conditionality with State Sovereignty in International law: With Special Focus on The European Union and the African, the Caribbean and the Pacific Countries Relations

  Open access
 • Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala 2010-05-25 kl 10:15

  Matz, Henrik

  Begreppet domstol i EU-rätten: En studie av domstolsbegreppet i bestämmelserna om förhandsavgörande