Avhandlingsdatabas

Om avhandlingsdatabasen

Här visas de senaste 50 avhandlingarna som lagts fram vid Juridiska fakulteten. Uppgifterna hämtas från universitetets publikationsdatabas DiVA. För information om äldre avhandlingar, kontakta forskningsadministratören vid Juridiska institutionen.

Publikationer

 • Landeman, Marc

  Markåtkomstersättning

  Open access
 • Kotsios, Andreas

  Paying with Data: A Study on EU Consumer Law and the Protection of Personal Data

  Open access
 • Halje, Lovisa

  Rättslig operationalisering av företags samhällsansvar: Särskilt om avtalsrätt, köprätt, konsumentköprätt, marknadsföringsrätt och aktiebolagsrätt

  Open access
 • Szkalej, Kacper F.

  Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content: A study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content

  Open access
 • Vaige, Laima

  Cross-Border Recognition of Formalized Same-Sex Relationships in Europe: The Role of Ordre Public in the Baltic States and Poland

  Open access
 • Quintel, Teresa

  Managing Migration Flows by processing Personal Data within the adequate Data Protection Instrument: Scoping Exercise between general and law enforcement Data Protection Rules applicable to Third Country Nationals

  Open access
 • Cegrell Karlander, Isa

  Officialprincipen i migrationsprocessen: Domstolens utredningsansvar

  Open access
 • Stenlund, Karolina

  Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten

  Open access
 • Oulis, Marigó

  Värdeersättning vid återgång

  Open access
 • Mossberg, Oskar

  Avtalets räckvidd I: Om avtals tredjemansverkningar, särskilt vid tredjemansavtal och direktkrav

  Open access
 • Ahlm, Emma

  EU Law and Religion: A Study of How the Court of Justice has Adjudicated on Religious Matters in Union Law

  Open access
 • Schytzer, Jonatan

  Fordrans uppkomst inom insolvensrätten

  Open access
 • Almkvist, Gustaf

  Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt: Om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

 • Chamberlain, Johanna

  Integritet och skadestånd: Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt

  Open access
 • Keller, Marek

  Konkurs och process

  Open access
 • Ericson, Marika

  On the Virtual Borderline: Cyber Operations and their Impact on the Paradigms for Peace and War: Aspects of International and Swedish Domestic Law

  Open access
 • Krzymowska, Amelia

  Servitut: En civil- och offentligrättslig bruksrätt

  Open access
 • Johansson, David

  Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång

  Open access
 • Ruotsi, Mikael

  Svensk yttrandefrihet och internationell rätt: Den grundlagsskyddade tryck- och yttrandefriheten och dess relation till Europakonventionen, EU-rätten och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

  Open access
 • Hellner, Agnes

  Arguments for Access to Justice: Supra-individual Environmental Claims Before Administrative Courts

  Open access
 • J. Czarnezki, Jason

  Green Public Procurement: Legal Instruments for Promoting Environmental Interests in the United States and European Union

  Open access
 • Winther, Pontus

  International Humanitarian Law and Influence Operations: The Protection of Civilians from Unlawful Communication Influence Activities during Armed Conflict

  Open access
 • Ek, Mikael

  Leveranser och unionsinterna förvärv i mervärdesskatterätten

 • Dahlquist Cullborg, Joel

  The Use of “non-ICSID” Arbitration Rules in Investment Treaty Disputes: Domestic Courts, Commercial Arbitration Institutions and Arbitral Tribunal Jurisdiction

  Open access
 • Litins´ka, Yana

  Assessing capacity to decide on medical treatment: On human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden

  Open access
 • Bergman, Jon

  Concentrations in the EU pharmaceutical sector: The protection of effective competition under Council Regulation No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

  Open access
 • Hellborg, Sabina

  Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

  Open access
 • Jacobsson, Linus

  Permanent Establishment through Related Persons: A Study on the Treatment of Related Persons under Article 5 of the OECD Model Tax Convention

  Open access
 • Karlander, Lars

  The ECJ's Adjudication of Fundamental Rights Conflicts: In Search of a Fair Balance

  Open access
 • Rönnelid, Love

  The emergence of routine enforcement of international investment law: Effects on investment protection and development

  Open access
 • Johansson, Caroline

  Tjänstepensionen möter EU-rätten: Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

  Open access
 • Elmerot, Åsa

  Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation

  Open access
 • Lewander, Anna

  Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning: Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten

 • Bellander, Henrik

  Rättegångskostnader: Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål

  Open access
 • Söderström, Rebecca

  Sound Banking

  Open access
 • Iacovides, Marios C.

  A ‘More Economic Approach’ to WTO Law’s Relevant Market Definition, Trade Harm, and Quantification of Trade Effects and Countermeasures: A Normative Law and Economics Comparison with EU Competition Law

  Open access
 • Malafry, Melina

  Biodiversity Protection in an Aspiring Carbon-Neutral Society: A Legal Study on the Relationship between Renewable Energy and Biodiversity in a European Union Context

  Open access
 • Slokenberga, Santa

  European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing

 • Svensson, Erik

  Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott

 • Zillén, Kavot

  Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

  Open access
 • Garland, Jameson

  On Science, Law, and Medicine: The case of gender-“normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development

  Open access
 • Walleng, Kajsa

  Att leva som sambo: En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid

  Open access
 • Sjödin, Erik

  Ett europeiserat arbetstagarinflytande: en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

  Open access
 • Fridström Montoya, Therése

  Leva som andra genom ställföreträdare: en rättslig och faktisk paradox

 • Boserup, Hans

  Mikrostyring i mediation

  Open access
 • Strand, Magnus

  The Passing-On Problem in EU Law Damages and Restitution

  Open access
 • Romby, Anna

  Underskott i aktiebolag: En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten

 • Holm, Cyril

  F. A. Hayek's Critique of Legislation

  Open access
 • Wall, Gustaf

  Rättskraft och korrektiv: En förvaltningsrättslig studie

 • Arnerstål, Stojan

  Varumärket som kontraktsföremål