Om juristexamen

Efter 4,5 års avklarade studier erhåller du en juristexamen om 270 högskolepoäng, vilket är en yrkesexamen på avancerad nivå. Den översätts till engelska med Master of Laws (LL.M.) För dig som är intresserad av ett arbete med en inriktning mot juridik väntar nu en bred och attraktiv arbetsmarknad.


Ansökan om examen

Examen utfärdas av examensenheten. Information om hur du ansöker hittar du under universitetets centrala webbsida om examen. Där får du också mer information om vad som krävs för att du ska kunna få ut en examen, om lokala tillämpningsföreskrifter och övergångsbestämmelser.

Det är viktigt att du ser till att din ansökan är komplett innan du skickar in den. Om ansökan inte är komplett förlängs handläggningstiden. Du ska själv kontrollera så att de kurser och tillgodoräknanden som ska vara med i din examen är inrapporterade i Uppdok. Exempelvis måste utlandsstudier och utbyteskurser vara tillgodoräknade.


Examensbeviset

Examen på grund- och avancerad nivå som utfärdas från och med 2003 är svensk- och engelskspråkig. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett så kallat Diploma Supplement (DS). Både examensbevis och DS utfärdas utan kostnad.

Vill ni köpa examensring går det bra att vända sig till:
Guldsmed Carlsson http://goldfinger.nu/
Vretgränd 6A
guldsmed.stefan@me.com


Om diplomeringsceremonin

En diplomeringsceremoni äger rum två gånger om året (vår och höst) i aulan i Universitetshuset. Inbjudan till redan färdiga jurister skickas ut i början av februari respektive september. För att kunna vara med på ceremonin måste du vara klar och ha fått ut ditt bevis för juristexamen. Efteråt blir det mottagning i universitetets förhall.

Frågor om diplomeringsceremonin kan ställas till administratör Maria Engström, telefon: 018-471 79 88.

Vårens diplomering är inställd

Vi har tagit beslutet att ställa in vårens diplomeringsceremoni på grund av den rådande pandemin.

Höstens diplomeringsceremoni äger förhoppningsvis rum lördagen den 16 oktober.

För att få en inbjudan till ceremonin måste du vara klar med dina studier och få ditt examensbevis utfärdat senast den 28 september.

När ditt examensbevis har utfärdats skickas en inbjudan med posten. I inbjudan finns information om hur du anmäler dig till ceremonin och till diplomeringsmiddagen. Sista dag att anmäla sig till ceremonin, som även innebär beställning av diplom, är den 1 oktober.

Vid frågor maila: maria.engstrom@jur.uu.se


Senast uppdaterad: 2021-03-08