Vanliga frågor om juristprogrammet

1. Hur söker jag till juristprogrammet?

Juristprogrammet söks via sajten Antagning.se. Antagning sker både till höstterminen och till vårterminen. Sista ansökningsdag är normalt den 15 april till hösten respektive den 15 oktober till våren, men på grund av helgdagar kan ansökningsdagen ibland förskjutas lite.

2. Hur kallas eventuella reserver till juristprogrammet och kurser?

Juridiska institutionen kallar reserver i nummerordning i respektive urvalsgrupp, via mejl. 

3. Hur hittar jag en bostad i Uppsala?

Det finns flera olika sätt att hitta bostad i Uppsala. På universitetets hemsida finns nyttig information om olika typer av boende och länkar till sajter med bra information om bostäder, se universitets sida om bostäder.

4. Kan jag byta studieort?

Din antagning till juristprogrammet gäller vid ett visst universitet. Om du vill byta studieort måste du göra en ny ansökan till programmet vid det universitet du vill studera på via antagning.se.

5. Hur anmäler jag mig till nästa termin?

Om du studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet innevarande termin och har för avsikt att fortsätta på kommande terminskurs (T2-T6) ska du inte anmäla dig. Du blir automatiskt anmäld till nästa terminskurs. Om du däremot har studieuppehåll från programmet och vill återuppta studierna på någon av terminskurserna T2-T6 kommande termin måste du anmäla dig. Du som läser Terminskurs 6 eller är klar med alla terminskurser kan söka någon av våra valfria fördjupningskurser. Sista anmälningsdag till T2-T6 och sista ansökningsdag till fördjupningskurser är normalt den 15 april till hösten respektive 15 oktober till våren, men på grund av helgdagar kan anmälnings-/ansökningsdagen ibland förskjutas lite. Anmälan till terminskurs eller ansökan till fördjupningskurser görs via digitala formulär. Länkar till formulären publiceras i ett dokument på vår blankettsida i god tid före sista anmälnings-/ansökningsdag. För utlandsstudier gäller särskilda ansökningsregler (se fråga 6).

6. Kan man studera utomlands när man läser på juristprogrammet?

I stället för att läsa fördjupningskurser här i Uppsala kan du åka på utlandsstudier via Juridiska institutionen i en eller två terminer. Kurserna du läser utomlands ska du kunna tillgodoräkna som fördjupningskurser inom juristprogrammet när du kommer hem. Du hittar mer information om utlandsstudier här.

7. Vilka möjligheter finns det att göra praktik inom juristprogrammet?

Praktik kan genomföras i samband med examensarbetet. Du får själv ordna en praktik på en arbetsplats, t ex en myndighet, ett företag eller en organisation, men den måste godkännas av juridiska institutionen. På praktiken har du tillgång till den kunskap och erfarenhet som finns på arbetsplatsen och det är där du gör en stor del av din research inför uppsatsarbetet. Mer information om examensarbete hittar du i Studium

8. Kan man tillgodoräkna tidigare lästa studier?

I den mån tidigare lästa studier motsvarar det man läser på juristprogrammet i Uppsala kan ett tillgodoräknande vara möjligt. Ansökan sker på särskild blankett och en prövning måste göras i varje enskilt fall. Det finns också möjlighet att tillgodoräkna 15 hp så kallade utbyteskurser, det vill säga icke-juridiska kurser, i juristexamen. Dessa kurser ska vara ägnade att komplettera juristutbildningen och detta tolkas relativt liberalt.

9. Var kan jag få intyg som visar vilka kurser jag läst och vilka kurser jag är registrerad på?

Studenter vid Uppsala universitet laddar själva ner studieintyg via Ladok. Du kan få intyg som gäller både studieresultat och registreringar.  Är du inte längre student vid Uppsala universitet kan du beställa studieintyg via universitetets hemsida

10. Kan jag göra ett uppehåll i mina studier?

Studieuppehåll beviljas alltid mellan kurser, dock tidigast efter fullgjort obligatorium på Terminskurs 1. Ansökan sker på särskild blankett.

11. Hur får jag ut min examen?

När du är klar med alla kurser som ska ingå i din juristexamen ska du ansöka om examensbevis. Examen utfärdas av examensenheten på Uppsala universitet. När du ansöker om examensbevis får du ange vilken typ av examen du söker. Juristexamen är en yrkesexamen.

12. Var hittar jag mer information om juristprogrammet i Uppsala?

Detaljerad studieinformation om juristprogrammet i Uppsala finns i vår studiehandbok.

Senast uppdaterad: 2023-11-02