Kurser

Om våra kurser 

Inom juristprogrammet finns kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Vi ger även fristående kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Nedan kan du se hur kurserna fördelas beroende på om du är student på juristprogrammet alternativt väljer att läsa någon av våra fristående kurser.


Utbildning för juristexamen

Terminskurser (grundnivå)
Utbildningen för juristexamen inleds med sex obligatoriska terminskurser på grundnivå, som omfattar 180 högskolepoäng. Här får du en överblick över rättssystemet och de kunskaper som krävs för mer avancerade studier på nästa nivå.Kurser på avancerad nivå
Efter terminskurserna behöver du läsa två valfria fördjupningskurser på tillsammans 45 högskolepoäng, en teoretisk fördjupningskurs på 15 högskolepoäng och ett avslutande examensarbete på 30 högskolepoäng. Kurserna ges på avancerad nivå.


Fristående kurser

Kurser på grundnivå
För dig som vill ha allmänbildande och praktiskt användbara baskunskaper inom juridikens kärnområden finns en möjlighet att söka fristående kurser på grundnivå.

  • Juridiskt grundår, 60 hp (antagning till hösten)
  • Juridisk översiktskurs, 15 hp halvfart (ges höst och vår)
  • Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp halvfart (ges höst och vår)

Kurser på avancerad nivå
Vi ger även fristående kurser på avancerad nivå, se aktuellt utbud i sökfunktionen nedan.


Senast uppdaterad: 2023-10-20