Människorättsklinik

Juridiska institutionen bedriver en Människorättsklinik som gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen. Kliniken delfinansierades fram till sommaren 2021 av Vinnova.

Under höstterminen 2022 ges Människorättskliniken som ett valbart spår inom ramen för kursen Konstitutionell rätt 30 HP och i samarbete med Civil Rights Defenders


Handbok för uppstart av en MR-klinik

Civil Rights Defenders och Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har tagit fram en handledning som kan fungera som stöd och rådgivning för den som vill starta upp en klinik vid ett universitet.

Handledningen utgår från den modell av en människorättsklinik som utvecklats av dessa två parter med stöd från Vinnova. Handledningen beskriver klinikens arbetsmodell, uppstart och genomförande, samt parternas roller. Den innehåller även mallar för till exempel avtal och exempel på hur arbetsuppgifter för studenterna vid en klinik kan utformas.


► Event arkiv (event som anordnades 2021)

Senast uppdaterad: 2023-08-10