Människorättsklinik

Juridiska institutionen bedriver en Människorättsklinik som gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen. Kliniken finansieras av Vinnova.

Under vårterminen 2021 ges Människorättskliniken som ett valbart spår inom ramen för kursen Konstitutionell rätt 30 HP och i samarbete med Civil Rights DefendersJuridiska fakulteten vid Uppsala universitet i samarbete med Raoul Wallenberg institutet, Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum inbjuder till en digital konferens om Klinikkonceptet på svenska juristutbildningar: Experimentellt lärande, samverkan och hållbarhet den 27 maj 2021 -  09.15-15.30

Varmt välkomna till en digital konferens om klinikundervisning på svenska juristutbildningar. Rättskliniker (legal clinics) är ett stående och vanligt inslag på juristutbildningar världen över. Det är dock först på senare år som denna pedagogiska idé har fått genomslag på svenska juristutbildningar.  Som ett led i projektet Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter (delfinansierat av Vinnova) anordnar Juridiska fakulteten i Uppsala tillsammans med Raoul Wallenberg Institutet i Lund, samt Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum denna konferens på temat experimentellt lärande, samverkan och hållbarhet.

Konferensen är uppdelad i två delar. Efter ett inledningsanförande ägnas förmiddagen åt frågan hur klinikundervisning kan bidra till ett hållbart och inkluderade samhälle med starkare rättighetsskydd för särskilt sårbara grupper. Civil Rights Defenders, Asylrättscentrum och Independent Living Institute kommer att dela med sig av sina erfarenheter med fokus på hur kliniken påverkar deras interna arbetssätt, förmåga att hjälpa enskilda, samt stöd i påverkansarbete.

Därefter kommer frågan om hur klinikkonceptet kan och bör anpassas för att passa in i svenska utbildningar att behandlas. Fokus kommer att ligga på erfarenhetsutbyte mellan kliniker som bedrivs vid Lunds universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Tematiska kliniker kommer att behandlas särskilt, med fokus på migrationsrättskliniker och så kallade Innocent Projects.

Konferensen vänder sig både till lärare som vill lära sig mer om hur man kan samverka med externa aktörer i undervisning samt hur experimentella undervisningsformer kan bidra till hållbara och inkluderande samhällen, samt till aktörer inom det civila samhället som vill utveckla redan pågående samverkansprojekt, eller som vill starta upp en klinik tillsammans lärare och forskare i juridik.

Program

Anmälan

Anmälan görs via mail senast den 25 maj till filip.magnusson@jur.uu.se. Zoomlänken skickas ut till dem som anmält sig.

Människorättskliniken 2021

Människorättskliniken kommer under vårterminen 2021 att äga rum inom ramen för fördjupningskursen i Konstitutionell rätt och i samarbete med Civil Rights Defenders. Parallellt med detta kommer en Migrationsrättsklinik att ges i samarbete med Asylrättscentrum. Migrationsrättskliniken ligger utanför ordinarie kursutbud och ger således inga akademiska poäng.

Senast uppdaterad: 2021-05-27