Människorättsklinik

Juridiska institutionen bedriver en Människorättsklinik som gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen. Kliniken finansieras av Vinnova.

Under vårterminen 2021 ges Människorättskliniken som ett valbart spår inom ramen för kursen Konstitutionell rätt 30 HP och i samarbete med Civil Rights Defenders
 

Sök till vårens Migrationsrättsklinik senast den 18 januari

Det finns nu en möjlighet att ansöka till fakultetens Migrationsrättsklinik. Kliniken startar i slutet på A-perioden och pågår fram till slutet på B-perioden VT21. Kliniken kommer primärt att arbeta med följande frågor: Upphörande och återkallelse av skyddsstatus, samt statslöshet. Migrationsrättskliniken genomförs i samarbete med Asylrättscentrum och delfinansieras av Vinnova .

Utlysningen vänder sig till studenter vid Juristprogrammet vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Kliniken Deltagandet ger således inga akademiska poäng. Välkommen med din intresseanmälan senast den 18 januari 2021. Intresseanmälan skickas till Daniel Hedlund senast den 18 januari 2021. För mer information om ansökningsförfarandet och migrationsrättskliniken se här Intresseanmälan För frågor vänligen kontakta Daniel Hedlund eller Anna Jonsson Cornell . Varmt välkommen med din intresseanmälan.

Människorättskliniken 2021

Människorättskliniken kommer under vårterminen 2021 att äga rum inom ramen för fördjupningskursen i Konstitutionell rätt och i samarbete med Civil Rights Defenders. Parallellt med detta kommer en Migrationsrättsklinik att ges i samarbete med Asylrättscentrum. Migrationsrättskliniken ligger utanför ordinarie kursutbud och ger således inga akademiska poäng.