Människorättsklinik

Juridiska institutionen bedriver en Människorättsklinik som gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen. Under vårterminen 2019 bedrivs Människorättskliniken i samarbete med Civil Rights Defenders. Kliniken finansieras av Vinnova.

Människorättskliniken 2019

Människorättskliniken kommer under vårterminen 2019 att erbjudas inom ramen för fördjupningskursen Konstitutionell rätt 30 HP. För mer detaljerad information se kursens kursinformation [länka till kursinformationen] eller kontakta Anna.jonsson_cornell@jur.uu.se

Det är också möjligt att delta i kliniken inom ramen för kursen Examensarbete i form av praktik. Ansök senast den 15 februari 2019 till Anna Jonsson Cornell.