Avslutade fall / Ärenden

Förvar

https://sweref.org/ny-rapport-om-forvar/

I september 2013 kunde Dagens Nyheter avslöja att polisen i Skåne hade fört ett register över nära 4 700 romer eller personer med nära anknytning till romer. Att registret var olagligt rådde det enighet om. Men att registret var etniskt grundat tog ingen ställning för och därför stämde Civil Rights Defenders och elva romer, varav tre barn, svenska staten för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Den 28 april 2017 föll den historiska domen – Svea hovrätt slog fast att det handlade om etnisk diskriminering.


Manligt nätverk

Romer stämde staten och vann
I september 2013 kunde Dagens Nyheter avslöja att polisen i Skåne hade fört ett register över nära 4 700 romer eller personer med nära anknytning till romer. Att registret var olagligt rådde det enighet om. Men att registret var etniskt grundat tog ingen ställning för och därför stämde Civil Rights Defenders och elva romer, varav tre barn, svenska staten för kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Den 28 april 2017 föll den historiska domen – Svea hovrätt slog fast att det handlade om etnisk diskriminering.


Remissvar

Yttrande över utredningen ”Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation” (SOU 2016:40).

Läs mer här: https://crd.org/wp-content/uploads/2018/06/SOU-2016-40.pdf