Nyheter

2021-12-08 Handledning för universitet och organisationer som vill starta människorättskliniker - Civil Rights Defenders (crd.org)


Uppsala universitet

2017-12-11 Lovande innovationsprojekt vid Uppsala universitet


2019-07-04 MR-kliniken tilldelas medel från Vinnova


2020-01-13 Juristutbildningen medför ett samhällsansvar


Universen nr 1 2020
https://issuu.com/nyahorisonter/docs/universen120engwebb/s/10328331


Universen nr 1 2017, sida 9
https://issuu.com/universen/docs/universen_nr_1_2017


Uppsala universitets magasin 2018, sida 17
https://issuu.com/nyahorisonter/docs/uu_magasin_webb_2018


2016-12-16 Succé för pilotprojekt
https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=7908&typ=artikel


Civil rights defenders

2018-05-08 Info om MR-kliniken
https://crd.org/sv/2018/05/08/human-rights-klinik-2018/


2018-06-29 Intervju med en deltagare
https://crd.org/sv/2018/06/29/human-rights-clinic-ar-ett-bra-komplement-till-juristutbildningen/


2017-12-22 Intervju med en deltagare
https://crd.org/sv/2017/12/22/jag-har-fatt-bidra-till-nagot-som-skulle-kunna-forandra-nagons-liv/


2016-06-27 Information om att det startas en klinik
https://crd.org/sv/2016/06/27/civil-rights-defenders-och-juridiska-fakulteten-i-uppsala-startar-human-rights-clinic/


Asylrättscentrum

2020-03-08 Publicering Manligt nätverk
https://sweref.org/kvinnors-asylskal-och-manligt-natverk/


2020-04-22 Publicering Förvar
https://sweref.org/ny-rapport-om-forvar/


Övrigt

2016-12-09 Artikel i Ergo
https://www.ergo.nu/nyheter/20161209-en-chans-för-framtidens-humanjurister


2016-08-02 Liberties, Information om att kliniken startas
https://www.liberties.eu/se/news/civil-rights-defenders-startar-human-rights-clinic-i-samarbete-med-uppsala-universitet/9294


Senast uppdaterad: 2021-12-08