Examensarbete

Om kursen Examensarbete
Examensarbetet om 30 högskolepoäng kan göras från och med termin 7 på juristprogrammet. Det är möjligt att kombinera kursen med praktik på en arbetsplats. Kursen omfattar ett skriftligt arbete och deltagande i obligatoriska seminarier. För de som väljer att göra praktik, ska även denna vara godkänd.

Vill du veta mer om examensarbetet?
All information om examensarbete, till exempel kursplan, undervisningsplan, lista över handledare, schema, blanketter för registrering m m, finns i Studium. Du behöver inte vara inloggad för att komma åt informationen.

Liten guide till examensarbetets sida i Studium
Börja med att läsa undervisningsplanen som finns i en egen modul. Den innehåller det mesta du behöver veta om kursen. En lista över institutionens handledare hittar du i modulen som heter Ämnen och handledare. Där presenterar sig handledarna ämnesvis. Det finns också en modul för annonser om praktik. Observera dock att det bara är en bråkdel av alla möjliga praktikplatser som väljer att annonsera.

När det är dags att sätta igång med uppsatsen ska du registrera dig på kursen. Blanketter för registrering finns i Studium, på studerandeexpeditionen samt på blankettsidan här på hemsidan.

Kallelser till uppsatsseminarier hittar du i en särskild modul i Studium. Du väljer själv vilka tre seminarier du deltar i utöver de då du är opponent och då du försvarar din uppsats. De seminarierna bokar du in tillsammans med din handledare.

Det finns mycket mer information i Studium så klicka gärna runt en stund för att bekanta dig med sidan.

Till Studium

Kom ihåg-lista

  • Bestäm ämne, ordna handledare och eventuell praktikplats.
  • Registrera dig på kursen. Utan praktik, mejla blanketten till Sofie Bohjort, med praktik, mejla underlaget till studievägledare Wivica Leitz. Blanketterna kan även mejlas eller lämnas till vår studerandeexpedition.
  • Delta i tre uppsatsseminarier (vilka väljer du själv) samt försvar av egen uppsats och opponering. Ta med närvaroblankett till seminarierna och få den signerad av handledaren.
  • Lämna in närvaroblanketten samt – om du gjort praktik – intyg om fullgjord praktik. Du kan lämna dem till studerandeexpedtionen eller mejla dem till Sofie Bohjort.
  • Ladda upp den färdiga uppsatsen i Studium (Ouriginal) samt i DiVA. Kom ihåg att det även ska finnas en engelsk titel på uppsatsen, även om du skrivit på svenska.
Senast uppdaterad: 2021-06-30