Studentkår och föreningar

Juridiska föreningen i Uppsala - Studentkår vid Juridiska fakulteten

Juridiska föreningen i Uppsala (JF) är studentkår vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Verksamheten utgår från en lokal på Övre Slottsgatan 3 (kallad Jontes). Kåren bedriver såväl studiebevakande som social verksamhet, vilket innefattar bland annat bokförsäljning, café, pubverksamhet och idrottsverksamhet, och ger också ut en medlemstidning samt anordnar medlemsmiddagar, studiebesök, baler och fester. Juridiska föreningen ansvarar för all studiebevakning på Juridiska fakulteten, allra främst genom Studierådet, som är ett utskott inom föreningen.

Studiebevakning  
Studierådet bedriver den studiebevakande och studieförbättrande delen av JF:s verksamhet. Ordförande för Juridiska föreningen är studiebevakare vid fakulteten. Det är studiebevakaren och Studierådet du kan (och bör) vända dig till om du har funderingar, problem eller frågor som rör juristutbildningen.

Studierådets ledamöter sitter med i alla nämnder, grupper, kommittéer och utskott på fakulteten som behandlar frågor av betydelse för studenterna. Studierådet kan även ge stöd och hjälp med projekt som du vill driva på fakulteten, exempelvis inom jämställdhet, arbetsmiljö, hälsa, arbetslivsanknytning - det är bara fantasin som sätter gränserna!

Social verksamhet
JF jobbar för att alla juriststudenter ska ha en så rolig studietid som möjligt. Det finns många olika arbetsgrupper inom föreningen som arbetar med olika saker. Det finns bland annat en gasquegrupp som anordnar föreningens bal samt alla gasquer under året. Ett klubbmästeri ansvarar för verksamheten på Jontes stuga där du som medlem bland annat kan boka stugan under en kväll för en mindre sittning.

Arbetslivskontakt
Efter studierna är det dags att ta sig ut på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsgruppen arbetar med att föra samman de många aktörerna på arbetsmarknaden med dig som student. Detta görs bland annat genom anordnande av föreläsningar och träffar tillsammans med företag, myndigheter och byråer. Varje höst anordnas även Kontaktdagen som är en arbetsmarknadsmässa för juriststudenterna.

Kontakt
Ordförande: ordf@jf-uppsala.se eller 0700 90 86 73
Studiebevakare: studiebev@studieradet.org
Hemsida: www.jf-uppsala.se
Adress: Övre Slottsgatan 3, 753 10 Uppsala


Studentföreningar

I Uppsala finns flera studentföreningar för juriststudenter att vända sig till. Följ länken här nedan för att läsa mer om några föreningar som i första hand drivs av studenter.

Studentföreningar