Är du i behov av särskilt stöd i dina juridikstudier?

Juridiska fakulteten har en studievägledare med särskilt ansvar för att samordna stödet för juriststudenter med funktionsnedsättningar. Dessa funktionsnedsättningar kan vara både långvariga/livslånga som t.ex. dyslexi, samt av mer tillfällig karaktär så som t.ex. bruten arm. Denna studievägledare samarbetar med samordnarna på Studentavdelningen vid Uppsala universitet samt kursföreståndare, lärare och amanuenser vid Juridiska institutionen.

För att få stöd och speciell anpassning av studierna och tentamen, krävs innan kontakt med Juridiska fakultetens studievägledare, ett intyg från samordnarna för riktat stöd vid Uppsala universitet. De kan behöva läkarintyg eller motsvarande, som styrker funktionsnedsättningen. Saknar du detta så kontakta samordnarna för information om hur du kan gå till väga.


Vem kan få stöd?

Du som har funktionsnedsättning som t ex:

 • Nedsatt hörsel
 • Nedsatt syn
 • Dyslexi
 • Cerebral pares
 • Rörelsehinder

Exempel på stöd: anteckningsstöd, talböcker, tentamen i mindre grupp/enskilt rum, förlängd tentamenstid, skriva tentamen på dator.

Du som har psykisk- och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som t ex:

 • Aspergers syndrom
 • Autism
 • ADHD
 • Tourettes syndrom
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Social fobi
 • Långvarig depression
 • Svår ångest

Exempel på stöd: mentor, anteckningshjälp, tentamen i mindre grupp/enskilt rum, förlängd tentamenstid m m.


Bra länkar till andra stödinstanser

Dyslektikerna i Uppsala är en studiesocial förening som arbetar för att underlätta för studenter med dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. De har en sida på Facebook kallad Dyslektikerna vid Uppsala Universitet.


Språkverkstaden är öppen för alla studenter vid Uppsala universitet som vill ha hjälp med skriftlig eller muntlig framställning. Om du har diagnosen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan Språkverkstaden ge dig särskild hjälp.

http://www.sprakverkstaden.uu.se/

Infoteket om funktionshinder är till för dig som har funktionsnedsättning, är förälder, anhörig eller arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättningar i skola eller annan verksamhet.

http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/

Kontakt

Stöd vid funktionsnedsättning?

Vill du fråga något om våra anpassningar för studenter med funktionsnedsättning? Då kan du kontakta Lee Holmström, kontaktperson för dessa frågor.

Mottagning: må o on 13.00–14.30, to 11.00-12.00. 
Telefontid: må o on 15.00–16.00, to 10.00–11.00. 

Lee Holmström nås för närvarande lättast via mejl.

Senast uppdaterad: 2022-03-10