Uppdragsutbildning

Vi har lång erfarenhet av uppdragsutbildning och kan ge kurser inom i stort sätt alla juridiska specialområden med stöd av några av de främsta juridiska experterna i Sverige.

Kurser för myndigheter och företag

Vi kan erbjuda kurser som är öppna för myndigheter, företag och organisationer. Vid efterfrågan kan vi även skräddarsy utbildningar för att tillgodose särskilda kompetensbehov i olika verksamheter. Det finns möjlighet att teckna längre avtal om olika kurser eller återkommande kurser.

Under dessa utbildningar finns en möjlighet till kompetensutveckling på distans med IT-stöd som ett komplement till traditionell undervisning.

Vi erbjuder kurser inom en rad olika juridiska specialiseringar:

  • Arbetsrätt
  • EU-rätt, grund- och fortsättningsutbildning
  • Europeisk miljörätt
  • Fastighets- och hyresrätt
  • Fordrings- och exekutionsrätt
  • Förvaltningsrätt och kurser för handläggare
  • Miljörätt, bland annat för poliser och åklagare
  • Mänskliga rättigheter
  • Socialrätt och socialförvaltningsrätt

De olika kurserna ges i en omfattning av 7,5 eller 15 högskolepoäng (hp) och kan anpassas efter behov i din verksamhet. Kurserna ges ofta på kvartsfart, vilket ger en möjlighet att kunna kombinera yrkesarbete och studier.

Vi erbjuder även kostnadsfri utbildning i mänskliga rättigheter för statliga tjänstepersoner inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag. Mer information om detta hittar du på https://mr-forum.se/.

Varje termin ges också ett antal öppna utbildningar som riktas till olika målgrupper. Mer information om dessa hittar du på  Avdelningen för uppdragsutbildnings webbplats.

Fråga om uppdragsutbildning

Vill du veta mer om våra uppdragsutbildningar?

Kontakta Lena Sundberg, projektledare på Avdelningen för uppdragsutbildning.

Telefon:  018-471 75 87
Mobil: 070-425 09 67
E-post: lena.sundberg@uadm.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-05-11