Utbildningskansliet

Har du frågor om utbildning, kurser och resultat? Kontakta oss.

Studievägledning

Utbildningskansliets uppgifter

Vid Utbildningskansliet arbetar institutionens administratörer med att hantera kurser, registrera studenter och resultat. Amanuenser för respektive kurs planerar scheman, övervakar tentor och fungerar som en länk mellan studenter och lärare.

Studievägledarna arbetar med att utfärda tillgodoräknanden, informerar om studieortsbyten och ger råd och information om studier, arbetsmarknad och antagningsfrågor. Även studerandeexpeditionen tillhör kansliet.

Senast uppdaterad: 2023-08-10