Studievägledning

Här kan studenter få hjälp med olika frågor som rör framtida eller pågående studier.

Studievägledning

Institutionens studievägledare ger information om hur du kan bli antagen och hur det är att läsa på juristprogrammet. Vi ger också information om tillgodoräknanden, utlandsstudier, studiemedel, studieuppehåll m m, skriver intyg, ger studieråd och erbjuder en Våga-tala-kurs. Det är även möjligt att få hjälp med mer individuella studieplaner för studenter med särskilda behov. För att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp är var och en av oss specialiserad på vissa frågor.

Ingen fråga är för liten eller stor - om du undrar något, tveka inte att kontakta oss!

(Besöksadress: Munken 2, Västra Ågatan 26. Plan 3.)

OBS! Inställd mottagning
På grund av den rådande pandemin har studievägledningen för närvarande ingen mottagningstid på plats. Beslutet gäller tills vidare. Studievägledningen nås via mejl och i viss mån via telefon. Det går också att boka zoom-möten. 

Drop in via zoom
Två dagar i veckan kan du träffa en studievägledare på drop in via zoom. Du hamnar först i ett väntrum och släpps sedan in enskilt när det är din tur. 

Drop in-tid:
Tisdagar kl 13.00-14.00
Torsdagar kl 10.00-12.00

Möteslänk: https://uu-se.zoom.us/s/67864099387

E-post
Studievägledarna nås via e-post (fornamn.efternamn@jur.uu.se).

Om du har övergripande frågor om universitetets utbildningar, studieval, antagningskrav och examensregler kan du kontakta den centrala studie- och karriärvägledningen

Aktuellt februari 2021 och tills vidare

På grund av sjukdom har vi inom juridiska institutionen för närvarande minskad bemanning och tillgänglighet gällande studievägledningsärenden. Vi försöker i möjligaste mån besvara och hantera de frågor som kommer in, men vill även informera om möjligheten att få stöd via universitetets centrala studie- och karriärvägledning. Frågor de kan hjälpa till med är bland annat karriärvägledning, funderingar kring val av utbildning, examensregler samt studieteknik. 

Vi påminner även om att du kan vända dig till Studenthälsan för stöd och råd kring problem kopplade till livet som student samt att du som student vid Uppsala universitet kan få olika former av språkligt stöd, både i svenska och i engelska via Språkverkstaden som erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska och i engelska. 

Kontaktinformation

Lee Holmström

 • Allmän studievägledning
 • Antagning till fördjupningskurser
 • Tillgodoräknande av svenska juridiska kurser
 • Studiesociala frågor
 • Specialist CSN / studiemedel
 • Internationella masterprogram 

Telefon: 018-471 28 56
E-post: Lee.Holmstrom@jur.uu.se

 


Wivica Leitz

 • Allmän studievägledning
 • Antagning till terminskurser
 • Studieuppehåll
 • Examensarbete
 • Tillgodoräknande av svenska utbyteskurser


E-post: Wivica.Leitz@jur.uu.se
 


Malin Alm

 • Internationell studievägledning
 • Information om utlandsstudier
 • Tillgodoräknande av kurser lästa vid utländskt universitet
 • Avtal- och partnerkoordinator

Telefon: 018-471 20 52
E-post: Malin.Alm@jur.uu.se

 


Carolina Westin (sjukskriven)

 • Allmän studievägledning
 • Studiesociala frågor
 • Karriärvägledning
 • CV-granskning
 • Studenter med barn
 • Kontaktperson för T1-studenter
 • Funktionsnedsättningar
 • Specialist gymnasiefrågor

Telefon: 018-471 20 42 
E-post: Carolina.Westin@jur.uu.se


Elisabeth SvenssonElisabeth Svensson

 • Allmän studievägledning
 • Karriärvägledning
 • CV-granskning
 • Dispensärenden som gäller förkunskapskrav

Telefon: 018-471 20 42
E-post: Elisabeth.Svensson@jur.uu.se
 


Senast uppdaterad: 2021-12-13