Studievägledning

Här kan studenter få hjälp med olika frågor som rör framtida eller pågående studier.

Studievägledning

Institutionens studievägledare ger information om hur du kan bli antagen och hur det är att läsa på juristprogrammet. Vi ger också information om tillgodoräknanden, utlandsstudier, studiemedel, studieuppehåll m m, skriver intyg, ger studieråd och erbjuder en Våga-tala-kurs. Det är även möjligt att få hjälp med mer individuella studieplaner för studenter med särskilda behov. För att kunna erbjuda bästa möjliga hjälp är var och en av oss specialiserad på vissa frågor.

Ingen fråga är för liten eller stor - om du undrar något, tveka inte att kontakta oss!

(Besöksadress: Munken 2, Västra Ågatan 26. Plan 3.)

OBS! Inställd mottagning
På grund av det nya coronaviruset har studievägledningen för närvarande ingen mottagningstid. Beslutet gäller tills vidare. Studievägledningen nås via mejl och i viss mån via telefon.

E-post
Studievägledarna nås via e-post (fornamn.efternamn@jur.uu.se).
 

Om du har övergripande frågor om universitetets utbildningar, studieval, antagningskrav och examensregler kan du kontakta den centrala studie- och karriärvägledningen

Kontaktinformation

Lee Holmström

 • Allmän studievägledning
 • Antagning till fördjupningskurser
 • Tillgodoräknande av svenska juridiska kurser
 • Studiesociala frågor
 • Specialist CSN / studiemedel
 • Internationella masterprogram 

Telefon: 018-471 28 56
E-post: Lee.Holmstrom@jur.uu.se
 


Wivica Leitz

 • Allmän studievägledning
 • Antagning till terminskurser
 • Dispensärenden som gäller förkunskapskrav
 • Studieuppehåll
 • Examensarbete
 • Tillgodoräknande av svenska utbyteskurser

Telefon: 018-471 20 57
E-post: Wivica.Leitz@jur.uu.se

 


Malin Alm

 • Internationell studievägledning
 • Information om utlandsstudier
 • Tillgodoräknande av kurser lästa vid utländskt universitet
 • Avtal- och partnerkoordinator

Telefon: 018-471 20 52
E-post: Malin.Alm@jur.uu.se
 


Christer Niklasson

 • Allmän studievägledning
 • Antagning till fördjupningskurser
 • Tillgodoräknande av svenska juridiska kurser

Telefon: 018-471 20 11
E-post: Christer.Niklasson@jur.uu.se 


Carolina Westin

 • Allmän studievägledning
 • Studiesociala frågor
 • Karriärvägledning
 • CV-granskning
 • Studenter med barn
 • Kontaktperson för T1-studenter
 • Funktionsnedsättningar
 • Specialist gymnasiefrågor

(Telefon: 018-471 20 42) 
E-post: Carolina.Westin@jur.uu.se

Carolina nås för närvarande främst via e-post.