Om våra utlandsstudier

Som student på juristprogrammet kan du välja att förlägga en eller två terminer utomlands vid något av våra partneruniversitet runt om i världen. Observera att studier inom Juridiska institutionens egna utbytesprogram räknas in i fördjupningsutrymmet vid antagning via institutionen. Antagning till utbytesprogrammen sker endast en gång per år. Ansökningsperioden för nästkommande läsår startar den 1 januari med sista ansökningsdag den 31 januari. Utbytesstudenterna är befriade från eventuella kursavgifter.

För utförlig information om hur du ansöker, behörighet, urval och tillgodoräknande med mera se vår informationsbroschyr. Broschyren uppdateras en gång per år inför ansökningsperioden med aktuella utbytesuniversitet. Då kommer också ansökningsblanketten att finnas tillgänglig.

Läs även reseberättelserna som är skrivna av våra tidigare utbytesstudenter. De finns i bokhyllorna vid Juridicums studerandeexpedition, hus 2, kvarteret Munken. Reseberättelserna är tillgängliga även när expeditionen är stängd.


Val av universitet

Våra partneruniversitet är uppdelade inom olika utbytesprogram. ERASMUS är ett EU-program för student- och lärarutbyten inom Europa. Nordplus är motsvarande program för utbyten inom Norden. Utöver dessa program har institutionen avtal med universitet i USA, Singapore, Australien och Nya Zeeland. Totalt handlar det om mer än 50 universitet.

När du väljer universitet är det bra att inte enbart fokusera på det juridiska kursutbudet. Faktorer som språk, intresse för landet, kultur eller det sociala livet kan ha betydelse både för dina meriter samt för hur du upplever din tid utomlands.

Tänk på att väl genomtänkta studier vid ett utländskt universitet leder till en berikande livserfarenhet.


Val av kurser

Kursutbudet som erbjuds inkommande utbytesstudenter på de olika värduniversiteten kan variera kraftigt. När och hur kursvalet sker skiljer sig också mellan universiteten. Vid vissa universitet väljer du dina kurser i samband med att du skickar in dina formella ansökningshandlingar dit och vid andra gör man sitt val först efter ankomst. Vid vissa universitet har man även så kallad ”course shopping” när man får gå på föreläsningar fritt en vecka eller två och sedan bestämmer vilka kurser man vill söka till.

I bokhyllorna i läsesalen på våningen över Studerandeexpeditionen finns tidigare studenters reseberättelser där en del information om kursutbudet kan finnas. Genom värduniversitetens egna hemsidor kan man ofta bilda sig en uppfattning om vilken typ av kurser de erbjuder. Skulle det inte alls framgå går det även att kontakta värduniversitetets koordinator men exakt vad som gäller den termin eller det läsår du ska åka får du oftast inte veta förrän du är antagen och det är dags att välja kurser.

Tillgodoräknande

Det är meningen att de kurser du tenterat utomlands ska kunna tillgodoräknas i juristexamen vid Uppsala universitet. Vi ger inte förhandsbesked om tillgodoräknande, men mycket information och råd kring kursval finns i vår informationsbroschyr om utlandsstudier. Ansökan om tillgodoräknande görs till Examensenheten vid Uppsala Universitet.

► Denna version av broschyren gäller dig som är på utbyte under läsåret 2023/2024.

Senast uppdaterad: 2023-12-30