Dokument och blanketter

Informationsdokument för utlandsstudier

Här finns alla de dokument och broschyrer samlade, som är användbara i samband med dina utbytesstudier. Dessa är sparade som pdf.er och kan laddas ner alternativt skrivas ut direkt från din dator.

Antagningsstatistik för utbytesstuider för läsåret 2023/2024
Antagningsstatistik för utbytesstudier för läsåret 2022/2023
Antagningsstatistik för utbytesstudier för läsåret 2021/2022
Antagningsstatistik för utbytesstudier för läsåret 2020/2021
Informationsbroschyr för utbytesstudier för läsåret 2024/2025
Informationsbroschyr för utbytesstudier för läsåret 2023/2024
Instruktion för reseberättelse
Instruktion för Statement of purpose


Blanketter för utlandsstudier

Här finns alla blanketter som du behöver i samband med dina utbytesstudier. Dessa är sparade som pdf:er och kan laddas ner och sedan skrivas ut från din dator.  

Senast uppdaterad: 2023-12-30