Dokument och blanketter

Informationsdokument för utlandsstudier

Här finns alla de dokument och broschyrer samlade, som är användbara i samband med dina utbytesstudier. Dessa är sparade som pdf.er och kan laddas ner alternativt skrivas ut direkt från din dator.

Information om tillgodoräknande av RoA
Informationsbroschyr för utbytesstudier för läsåret 2020/2021
Informationsbroschyr för utbytesstudier för läsåret 2019/2020
Instruktion för reseberättelse
Instruktion för Statement of purpose


Blanketter för utlandsstudier

Här finns alla blanketter som du behöver i samband med dina utbytesstudier. Dessa är sparade som pdf:er och kan laddas ner och sedan skrivas ut från din dator.