Stöd för utbytesstudenter

Internationella kontoret på Juridicum ger information om och sköter antagning och administration av institutionens utbytesprogram.

Vi ger information om programmen dels genom hemsidan, där vår informationsbroschyr finns, och som också trycks upp när det närmar sig antagning. Läs även reseberättelser skrivna av studenter som varit på utbyte. Reseberättelserna finns i bokhyllorna i läsesalen på våningen över Studerandeexpeditionen.Du är också välkommen att ringa eller besöka oss på vår telefon- och mottagningstider.

Du som är intresserad av utlandsstudier lämnar din ansökan till oss. Vi genomför sedan antagningen och skickar ut antagningsbeskeden. Vi kallar även reserver och tillsätter eventuella restplaster.

Vi sköter också kontakten med värduniversitet och ger dem information om vilka vi antagit, och registrerar de antagna i Ladok. Du får även registreringsbevis och annan viktig information från oss efter att du blivit antagen. Formella ansökningshandlingar som studenter måste lämna till det universitet de antagits till skrivs under av oss, liksom ansökan om Erasmustipendium.

När dina betyg från utbytet kommit och du lämnat in ansökan handlägger vi tillgodoräknande av utbytesstudier vid det utländska universitetet.


Malin AlmMalin Alm

•  Avtal- och partnerkoordinator
•  Internationell studievägledning
•  Information om utlandsstudier
•  Tillgodoräknande av kurser lästa vid
   utländskt universitet

Angélica Tibbling:

•  International administrator
   för inresande studenter

Karin Wiemerslage:

•  Kursadministratör för utresande studenter


Senast uppdaterad: 2022-06-13