Om antagningen

Tidpunkt för ansökan
Antagning till juridiska institutionens utbytesprogram sker endast en gång per år. Denna antagning gäller hela nästkommande läsår även för den som bara ska åka nästkommande vårtermin.

Ansökningsperioden startar den 1 januari med sista ansökningsdag den 31 januari.
Ansökan görs digitalt, mer information hittar du här:
http://www.jur.uu.se/utbildning/utlandsstudier/aktuellt/

Besked om antagningen
Antagningen beräknas preliminärt vara klar cirka fyra veckor efter den sista ansökningsdagen.
Antagningsbesked skickas hem till alla sökande till den adress som finns i Ladok.
Resultatet av antagningen anslås även på Juridicum.

Restplatser
Eventuella restplatser kommer att anslås på Juridicum. Dessa kommer endast att vara sökbara under en kort tid fram till nomineringen till värduniversiteten.

Svarskrav
Du måste tacka ja eller nej när du antagits till en plats samt till dina eventuella reservplaceringar.

Reserver
Eventuella reserver kallas per telefon.

Senast uppdaterad: 2021-06-04