Resan

Innan avresan

Nominering
När vi fått studenternas svar på antagningsbeskeden, kallat reserver och tillsatt eventuella restplatser nominerar vi studenterna. Det vill säga vi skickar studenternas kontaktuppgifter till de universitet de blivit antagna till. Därefter kontaktar ert värduniversitet er med all information om den formella antagningen dit, hur ni söker bostad och kurser m.m. Vi nominerar studenterna med utgångspunkt från värduniversitetens deadlines studenternas ansökan dit.
Se alltid till att ditt UpUnet-S konto fungerar. Vi och värduniversiteten skickar all information via det och annars riskerar du att gå miste om viktig information.

Kursavgifter och stipendium
Som utbytesstudent på Juridicum är du befriad från alla eventuella kursavgifter. Du får däremot själv stå för uppehälle och resor samt kostnader för till exempel studiematerial.
Studenter som åker på utbyte inom Erasmusprogrammet får ett kontantstipendium. Stipendiet ska kompensera för de extra kostnader som det internationella utbytet medför och betalas ut av Internationella kansliet. All information om stipendiet, vilka tidsperioder det är möjligt att ansöka samt hur man söker finner du på Internationella kansliet hemsida.
Även Nordplus-studenterna får ett stipendium för en per termin. Ansökan sker till Nordplus-koordinatorn, för kontaktuppgift se Informationsbroschyren om utbytesstudier.

Studiemedel
Du kan få studiemedel för utbytesstudier utomlands. Studiemedelsbeloppet varierar efter vilket land man åker till. Vi rekommenderar att du söker studiemedel av CSN, så fort du fått besked om att du antagits för utlandsstudier. Det finns en särskild ansökningsblankett för studier utomlands.

Bostad
Det är viktigt att söka bostad i tid. Värduniversiteten har ofta en bostadsservice för utbytesstudenter, men det är ingen garanti. Vissa universitet tillämpar principen ”first come, first service”. Om det skulle vara svårt att få tag i en bostad kan tidigare utbytesstudenter ha bra tips på bostäder.

Försäkringar
Alla studenter som åker inom ramen för ett utbyte är täckta av en samlingsförsäkring, Student UT, som Uppsala universitet har tecknat med Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i studielandet från och med två veckor före studiestart till och med två veckor efter studieslut. Mer information om försäkringen och om villkoren för de som studerar utanför EU/EES hittar du på Kammarkollegiets hemsida.
Studenter som åker på utbyte till ett EU/EES-land samt Schweiz ska ta med sig det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card), som erhålls hos Försäkringskassan.

Planera dina framtida studier
Det är bra att planera hela den andra nivån av dina studier före avresan. Om du vill gå en specifik fördjupningskurs i Uppsala bör du tänka på att inte välja en liknande kurs utomlands.
Det är också viktigt att tänka på att det är obligatoriskt att ha en valfri terminslång tematisk fördjupningskurs i din examen. Om du läser minst 30 högskolepoäng utomlands, med flera "små" rent juridiska kurser, kan detta tillgodoräknas som en tematisk kurs. I vår Informationsbroschyr om utlandsstudier i informationen om utbytesuniversiteten kan du se hur mycket du måste läsa vid respektive universitet för att få tillgodoräkna det som 30 hp på juristprogrammet.
Observera att du inte kan bli antagen till Juridicums fördjupningskurser till samma period som du är nominerad till utlandsstudier via Juridiska institutionen.

Efter hemkomst

Reseberättelse 

Samtliga utbytesstudenter som varit på Juridicums utbyten ombeds att skriva en reseberättelse till juridiska institutionen om sina erfarenheter från utbytesåret. Reseberättelsen är av stort värde för de studenter som ska åka till ditt gästuniversitet nästa år. De utgör också underlag för institutionens bedömning av respektive utbytesuniversitet. Tidigare utbytesstudenters reseberättelser hittar du i läsesalen i våningen över Juridicums Studerandeexpedition.

E-posta din reseberättelse till Karin.Johansson@jur.uu.se
Läs mer om vad som vi vill veta i din reseberättelse i vårt dokument ”Vad ska reseberättelsen innehålla?

Tillgodoräknande och betyg

Du ska ansöka om tillgodoräknande av de kurser som du läst utomlands om du åkt på Juridicums utbytesprogram.
För studenter som inte åkt med Juridicums utbyten görs tillgodoräknande endast om du tänker använda kurserna i din examen och du måste bifoga kursbeskrivningar till din ansökan.
Tillgodoräknande görs inte för att du ska söka arbete, söka stipendier eller redovisa dina studieresultat för CSN. Då ska du i stället använda ditt utländska betyg.

Kurserna ska vara tillgodoräkningsbara inom den avancerade nivån på Juristprogrammet som juridiska fördjupningskurser eller icke-juridiska utbyteskurser. Med icke-juridiska utbyteskurser menas kurser som kan vara av nytta för utbildningen.
Har du när det är dags att ansöka om examen läst fler poäng än vad som ryms i den så väljer du då vilka kurser som ska ingå i examen.

Vi gör ingen ”översättning” av dina utländska betyg till utan betygen kvarstår oförändrade.

Ansökan görs på blanketten ”Tillgodoräknande av kurser vid utländskt universitet” tillsammans med originalbetyget. Blanketten finns på vår hemsida. Får vi betyget hit skickar vi hem det till dig och behåller en kopia. Ofta skickas betygen till endast till studenterna. I så fall måste du visa oss betyget så vi får ta en kopia av det eftersom vi måste se originalet.

Det kan vara ganska många tillgodoräknanden som ska göras under en termin. Se därför till att lämna in din ansökan så snart ditt betyg kommit så tillgodoräknandet är klart i god tid innan du ska ansöka om examen.

När tillgodoräknandet är klart skickas beslutet hem till dig.