Resan

Innan avresan

Nominering
När vi fått studenternas svar på antagningsbeskeden, kallat reserver och tillsatt eventuella restplatser nominerar vi studenterna. Det vill säga vi skickar studenternas kontaktuppgifter till de universitet de blivit antagna till. Därefter kontaktar ert värduniversitet er med all information om den formella antagningen dit, hur ni söker bostad och kurser m.m. Vi nominerar studenterna med utgångspunkt från värduniversitetens deadlines studenternas ansökan dit.
Se alltid till att ditt UpUnet-S konto fungerar. Vi och värduniversiteten skickar all information via det och annars riskerar du att gå miste om viktig information.

Kursavgifter och stipendium
Som utbytesstudent på Juridicum är du befriad från alla eventuella kursavgifter. Du får däremot själv stå för uppehälle och resor samt kostnader för till exempel studiematerial.
Studenter som åker på utbyte inom Erasmusprogrammet får ett kontantstipendium. Stipendiet ska kompensera för de extra kostnader som det internationella utbytet medför och betalas ut av Avdelningen för internationalisering. All information om stipendiet, vilka tidsperioder det är möjligt att ansöka samt hur man söker finner du på Avdelningen för internationaliserings hemsida.
Sedan läsåret 2020/21 får även studenter som åker inom Nordplusprogrammet Erasmusstipendium.

Studiemedel
Du kan få studiemedel för utbytesstudier utomlands. Studiemedelsbeloppet varierar efter vilket land man åker till. Vi rekommenderar att du söker studiemedel av CSN, så fort du fått besked om att du antagits för utlandsstudier. Det finns en särskild ansökningsblankett för studier utomlands.

Bostad
Det är viktigt att söka bostad i tid. Värduniversiteten har ofta en bostadsservice för utbytesstudenter, men det är ingen garanti. Vissa universitet tillämpar principen ”first come, first service”. Om det skulle vara svårt att få tag i en bostad kan tidigare utbytesstudenter ha bra tips på bostäder.

Försäkringar
Alla studenter som åker inom ramen för ett utbyte är täckta av en samlingsförsäkring, Student UT, som Uppsala universitet har tecknat med Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i studielandet från och med två veckor före studiestart till och med två veckor efter studieslut. Mer information om försäkringen och om villkoren för de som studerar utanför EU/EES hittar du på Kammarkollegiets hemsida.
Studenter som åker på utbyte till ett EU/EES-land samt Schweiz ska ta med sig det europeiska sjukförsäkringskortet (European Health Insurance Card), som erhålls hos Försäkringskassan.

Planera dina framtida studier
Det är bra att planera hela den andra nivån av dina studier före avresan. Om du vill gå en specifik fördjupningskurs i Uppsala bör du tänka på att inte välja en liknande kurs utomlands.
Det är också viktigt att tänka på att det är obligatoriskt att ha en valfri terminslång tematisk fördjupningskurs i din examen. Om du läser minst 30 högskolepoäng utomlands, med flera "små" rent juridiska kurser, kan detta tillgodoräknas som en tematisk kurs. I vår Informationsbroschyr om utlandsstudier i informationen om utbytesuniversiteten kan du se hur mycket du måste läsa vid respektive universitet för att få tillgodoräkna det som 30 hp på juristprogrammet.
Observera att du inte kan bli antagen till Juridicums fördjupningskurser till samma period som du är nominerad till utlandsstudier via Juridiska institutionen.

Efter hemkomst

Reseberättelse 

Samtliga utbytesstudenter som varit på Juridicums utbyten ombeds att skriva en reseberättelse till juridiska institutionen om sina erfarenheter från utbytesåret. Reseberättelsen är av stort värde för de studenter som ska åka till ditt gästuniversitet nästa år. De utgör också underlag för institutionens bedömning av respektive utbytesuniversitet. Tidigare utbytesstudenters reseberättelser hittar du i bokhyllorna vid Juridicums studerandeexpedition, hus 2, kvarteret Munken. Reseberättelserna är tillgängliga även när expeditionen är stängd.

E-posta din reseberättelse till Karin.Wiemerslage@jur.uu.se
Läs mer om vad som vi vill veta i din reseberättelse i vårt dokument ”Vad ska reseberättelsen innehålla?

Tillgodoräknande

Kurserna du läser under utbytet ska vara tillgodoräkningsbara inom den avancerade nivån på Juristprogrammet som juridiska fördjupningskurser eller icke-juridiska utbyteskurser. Har du när det är dags att ansöka om examen läst fler poäng än vad som ryms i den så väljer du då vilka kurser som ska ingå i examen.

Ansökan om tillgodoräknande görs till Examensenheten vid Uppsala Universitet.

Senast uppdaterad: 2023-05-31