Om våra utbyten

Här följer kort information om våra olika utbytesprogram. Mer information om de olika utbytesuniversiteten finns i Juridicums informationsbroschyr om utbytesstudier samt i reseberättelserna från våra studenter som varit på utbyte. Reseberättelserna som finns i bokhyllorna i läsesalen på våningen över Studerandeexpeditionen kan ge en mer personlig bild av hur vistelsen på utbytet kan se ut.


Erasmus

Programmet erbjuder utbytesstudier vid universitet inom EU. Just nu erbjuder vi utbytesstudier vid ett 50-tal universitet i ett 15-tal europeiska länder. Studierna ges både i form av termins- och helårsstudier.

Erasmus, som är EU-kommissionens program för utbildningssamarbete i Europa, erbjuder breda möjligheter att läsa juridik vid europeiska universitet.

Programmet har som mål att stärka den europeiska dimensionen i den högre utbildningen.

Undervisningen bedrivs på engelska i flera länder än de som är engelskspråkiga. Du finner universitetens undervisningsspråk vid informationen om respektive universitet i Juridicums informationsbroschyr om utbytesstudier..

► Juridicums utbytesuniversitet inom Erasmus samt länkar till deras hemsidor


Nordplus

Inom programmet erbjuds utbytesstudier vid olika nordiska universitet. Dessa ingår i ett nätverk som omfattar juridiska fakulteter i Norden. I dag erbjuder vi utbyten vid totalt elva universitet.

Nordplus, som är Nordiska Ministerrådets program för lärare och studerande vid nordiska universitet och högskolor, ger dig en möjlighet att studera juridik under en termin i ett nordiskt land.

Programmet har som syfte att skapa en enhetlig nordisk gemenskap inom utbildning och forskning, där lärosäten, lärare och studenter kan utnyttja varandras kompetens.

► Juridicums utbytesuniversitet inom Nordplus samt länkar till deras hemsidor


Övriga världen

Juridiska institutionen har även separata utbytesavtal med några universitet i övriga delar av världen. Just nu erbjuder vi studier vid universitet i: Schweiz, Australien, Nya Zeeland, Singapore och USA.

Dessa platser gäller en termin. Totalt finns en handfull utbildningsplatser tillgängliga för studier varje år.

Undervisning och examination sker endast på engelska.

► Juridicums utbytesuniversitet inom övriga världen samt länkar till deras hemsidor

Senast uppdaterad: 2024-01-17